Lär känna fåglarna i sommar! | Sesam
  • Gräsandsunge. (Klicka på pilarna för att se fler bilder.)
  • Gräsand.
  • Kattuggla.
  • Koltrast.
  • Koltrast.
  • Trana på mosse.
  • Trandans.
  • En trana i boet.
  • Kråka.
Sesam

Lär känna fåglarna i sommar!

Upptäck svenska naturen i sommar! Det finns fåglar att skåda – både i staden och skogen.

Gräsand – Sveriges vanligaste and

Gräsanden finns nästan överallt där det finns vatten. Det är den vanligaste anden i Sverige. Den är vanlig både i parker med vatten mitt inne i städerna och i sjöar och åar långt ute i skogen.

Gräsands-hanens grönblå färg på huvudet gör att gräsanden är lätt att känna igen. Honan är gulbrun för att inte synas när hon ligger på äggen. Ungarna är duniga och många blir glada när de ser flocken med ungar.

Om det finns öppet vatten stannar också många gräsänder i Sverige över vintern.

I många städer och samhällen finns det både öppet vatten och människor som matar gräsänderna under vintern.

Kattuggla – Sveriges vanligaste uggla

Kattugglan är Sveriges vanligaste uggla. Den trivs inte i de allra nordligaste delarna av landet. Det kan bero på snön och kylan men också på att den helst jagar sina byten i mörker.

När det är ljust dygnet runt under sommaren i norr ogillar ugglan det.

Kattugglan stannar i sitt revir hela året. Den äter mest möss, sorkar och små råttor men den kan också fånga insekter och grodor.

När kattugglorna parar sig på våren kan man höra deras skrik under kvällar och nätter.

Kattugglan lägger sina ägg i ett hål i stammen på ett träd eller i en fågelholk.

När ungarna kommer ut ur boet i maj-juni ser de ut som små ulliga gamla troll.

Ungarna sitter stilla i ett träd under dagarna och väntar på att föräldrarna ska komma med mat till dem. 

Koltrast – svenskarnas favoritfågel?

Koltrasten är en av Sveriges vanligaste och mest omtyckta fåglar. Den finns i hela Sverige men är ovanlig i fjällen.

Koltrast-hanen är nästan helt svart. Den har en gul näbb och en gul ring runt ögat under våren och sommaren. Honorna och ungarna är bruna.

Varje år röstar svenskarna om sin favoritfågel. Koltrasten vinner oftast.

Koltrasten sjunger vackert. På våren sitter den i toppen av ett träd och sjunger. Då vill den locka till sig honor och berätta att platsen där den sitter är hans revir.

Koltrasten tycker om att äta mask. Därför hoppar den ofta omkring på gräsmattor eller andra öppna platser där det är lätt att hitta maskar eller insekter.

En del koltrastar stannar i Sverige även under vintern men många flyttar längre söderut i Europa för att lättare hitta mat.

Trana – en av Sveriges största fåglar

Tranan är en av Sveriges största fåglar. Den är två meter mellan spetsen på vingarna.

På våren kommer tranan från Afrika där den har varit under vintern. Närmare 20 000 tranor brukar samlas vid Hornborgasjön i södra Sverige under våren.

Vid Hornborgasjön matar folk tranorna och tranorna brukar dansa för varandra. Många åker till sjön för att se tranorna.

Under sommaren lever tranorna i par på myrar och i andra blöta områden. Den bygger sitt bo på marken och lägger oftast två ägg. Tranan äter grodor, sniglar och insekter men även gräs-rötter och vatten-växter. Får den möjlighet äter den också gärna säd och potatis från odlingar.

Tranorna lever i par som håller ihop hela livet. På hösten återvänder tranorna till Afrika. 

Fakta: 

Världens smartaste fågel?

Forskning visar att kråkor är ungefär lika intelligenta som en sju-åring. Den är en av världens mest intelligenta djurarter.

Kråkor kan precis som papegojan lära sig att härma språk, lära sig räkna och skilja på olika former.

I Japan finns en grupp kråkor som hämtar nötter och släpper dem över en bilväg så att bilarna ska knäcka de hårda skalen.

En del kråkor har till och med lärt sig att släppa nötterna på övergångs-ställen. När det blir grön gubbe och bilarna stannar hämtar de nötterna i lugn och ro.

listor.se

Ordlista

bo -et -n = en plats där djur bor och har sina ungar

byte -t -n här: ett djur som t ex ett annat djur dödar för att äta

flock -en -ar = många djur eller fåglar av samma sort som är tillsammans

fågelholk -en -ar = litet hus för fåglar som en människa har byggt

härma -r -de -t = låta eller göra som någon eller något

locka -r -de -t till sig här: att få någon att komma till sig

myr -en -ar = mark som är mycket fuktig, t ex kärr och mossar

omtyckt -a = något eller någon som många tycker om

para -r -de -t sig här: när djur eller fåglar gör ungar tillsammans

revir -et - = ett område som ett djur har som sitt eget område

rösta -r -de -t svenskarna röstar om sin favoritfågel = svenskarna säger vilken fågel de gillar mest och väljer en favorit

sork -en -ar = ett litet djur som liknar en mus eller en råtta och som lever vilt i Sverige

säd -en här: växter som kan bli mjöl

övergångsställe -t -n = markerad plats där de som går ska gå över en bilväg

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam