Bada gratis på julafton

Simhallen i Sigtuna har öppet på julafton ­– och det är gratis. Dessutom finns det julklappar och mat.

I mars blir det extraval

Majoriteten i riksdagen röstade på alliansens budget, inte på regeringens. Statsministern kommer att utlysa extraval.

Kan bli utvisade till fel land

Migrationsverket använder ibland analyser av flyktingars språk när de fattar beslut om asyl. Men en del analyser är dåliga.

© 2014 Sesam