Upptäck svenska naturen i sommar! | Sesam
Sesam

Upptäck svenska naturen i sommar!

Passa på att gå ut i skogen eller stadsparken i sommmar. I naturen har vi både rättigheter och skyldigheter.

Sverige är ett stort och avlångt land. Det finns många olika typer av natur att upptäcka. Allt från fjäll och myrar i norra delen av Sverige till spännande skogar med lövträd i södra delen av landet. Eller kanske du nöjer dig med att gå ut i parken där du bor.

National-parker och natur-reservat är områden med sällsynta växter eller djur som behöver extra skydd. Där kan det vara andra regler för vad som är tillåtet. Då finns det skyltar som berättar vad som är tillåtet. Det kan till exempel vara förbjudet att gå in i vissa områden när många fåglar har ägg eller ungar.

Några djur och växter är fridlysta hela året i Sverige. Det betyder att de inte får jagas eller plockas. Det gäller bland annat rovfåglar och alla arter av blomman orkidé.

Fakta: 

Allemansrätten

Det är tillåtet för alla att röra sig fritt i naturen. Den rättigheten kallas allemansrätt och är viktig i Sverige.

Allemansrätten betyder att det är tillåtet att plocka de flesta blommor, bär och svampar som du hittar i naturen. Det får alla göra även om någon annan äger marken.

Det är tillåtet att bada och att göra upp en liten eld. Du kan sätta upp och sova i ett tält en natt om du vill. I de fem största sjöarna är det tillåtet att fiska från stranden. Allemansrätten ger dig rätt att gå var du vill.

Man får inte förstöra något i naturen eller lämna skräp efter sig. Du får inte heller störa andra människor, djur eller fåglar.

Det är inte heller tillåtet att gå in i någon annans trädgård eller gå så att man trampar sönder något som någon annan har planterat.

Ordlista

fjäll -et - = höga berg där det är mycket snö på vintern och inga höga träd, t ex i norra Sverige

fridlyst -a = som inte får jagas, skadas eller plockas (om djur och växter)

myr -en -ar = mark som är mycket fuktig, t ex kärr och mossar

nationalpark -en -er = ett område där djur och växter är starkt skyddade

naturreservat -et - = ett område där djur och växter är skyddade

rovfåg/el -eln -lar = fågel som jagar och dödar andra fåglar och djur

sällsynt -a = som det finns få av

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam