Fördjupning

Om EU:s historia

Den 25 maj är det EU-val. Därför kommer Sesam att berätta om EU under våren. Här kan du läsa om hur EU började.

Vad bestämmer EU?

EU arbetar med många frågor. Här kan du läsa om vad EU bestämmer och vad varje EU-land självt kan bestämma.

Sidor

© 2014 Sesam