Beston Kalefa
Beston Kalefa föreläser om mänskliga rättigheter och hederskultur.

Beston Kalefa: Till krigaren, läraren och Sverige

Publicerad:

Tack Sesam för att du gav mig möjligheten att göra min röst hörd här.

Nyheter
Opinion

Min röst har gjort en lång resa.

Den föddes i min fars vilja att göra sig hörd men ingen lyssnade.

Dom svarade honom med pistolkulor, den tystnade.

Min röst ammades av min mor.

Dom gillade inte hur hon fostrade den så de bombade där hon bor.

Min röst fick aldrig vara ett barn, den var tvungen att växa upp snabbt.

Kriget närmade sig rappt.

Min far försvarade den med en smattrande Kalasjnikov i sin hand.

Min mor skyddade den med sitt liv när hon flydde sitt land.

Dom lämnade sitt land utan att ha gjort sig hörda.

Bärandes på min röst men dom kände ingen börda.

Alternativet var att bli bortförda.

Vem skulle då min röst vörda.

Ett annat land de fann, ett som deras hjärta vann.

Här fann de ro, här kunde de leva och bo.

Här kunde min röst växa sig stark.

Här föll inga bomber i en lekpark.

Tack mamma och pappa för att ni offrade allt.

Tack Sverige för att ni öppnade era dörrar och inte bara blev en anhalt.

Mina ord kan inte uttrycka min tacksamhet, jag vill dock att ni vet.

Mamma, pappa, aldrig glömmer jag vad ni gjorde för min frihet.

Sverige, aldrig glömmer jag din gäst-frihet.

Som tack ska jag använda min röst för humanitet.

Tack Sesam för att du gav mig möjligheten att göra min röst hörd här.

Tack till alla som läser, lyssnar, och mina ord bär. Vi hörs.

Ordlista

anhalt -en -er = tillfälligt stopp

bortför/d -t -da = tvinga någon att lämna en plats

börd/a -an -or = något som tynger en

fostra -r -de -t här: lära någon att bli något

pistolkul/a -an -or = kulan till ett litet vapen som man skjuter med

rapp -t -a här: snabb

smattrande = korta snabba ljudsmällar

vörda -r -de -t = beundra och respektera någon

Sesam