Utredaren Lars Arrhenius och socialminister Annika Strandhäll träffade journalister och berättade om regeringens förslag.

Regeringen vill ha fler pappadagar

Publicerad:
Nyheter

I Sverige får föräldrar vara lediga när de får barn. Det kallas att vara föräldra-ledig. De får själva bestämma vem som är hemma. I föräldra-par som har en mamma och en pappa är det vanligt att mamman är hemma mest.

Det tycker många politiker är dåligt. De vill att föräldrar ska vara mer jämställda. Därför har man bestämt att en förälder inte får ta alla föräldra-dagar. Minst tre månader måste den andra föräldern ta. Den andra föräldern oftast är pappan, därför kallas dagarna pappadagar.

Nu har regeringen kommit med ett nytt förslag. De vill att det ska bli fler pappadagar. Fem månader vill de ha.

Men det kan bli svårt. Regeringen måste få med sig fler partier för att få ja i riksdagen. Alla partier i Alliansen säger nej och det gör också Sverigedemokraterna.

Ordlista

föräldradag -en -ar = dag då man är föräldraledig

föräldraledig -t -a han är föräldraledig = han är ledig från sitt jobb för att ta hand om sitt barn

föräldrapar -et - = två föräldrar som har barn tillsammans

jämställ/d -t -a de är jämställda = de delar arbetet rättvist mellan sig

pappadag -en -ar = dagar då pappan är föräldraledig

Sesam