De ensamkommande som blivit vuxna under Migrationsverkets långa handläggningstid får möjlighet att studera vidare i Sverige, och kan sedan få permanent uppehållstillstånd om de etablerar sig på arbetsmarknaden.

Ensamkommande får stanna i Sverige

Publicerad:

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om de ensamkommande ungdomarna.

Nyheter

Regeringens förslag är att ensamkommande asylsökande kan ansöka om uppehållstillstånd på drygt fyra år.

De vill att ungdomarna ska bli färdiga med gymnasiet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har diskuterat detta i flera veckor.

De har haft mycket olika åsikter.

Socialdemokraterna ville ha kvar regler som gäller i dag. Miljöpartiet krävde att de skulle ändra lagen.

De vill att alla ungdomar som var under 18 år när de kom till Sverige 2015 ska få stanna.

Gustav Fridolin är språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister.

– Förslaget gäller dem som väntat i 15 månader eller mer och fått sin asylansökan prövad enligt lagen, säger Fridolin.

Riksdagen ska rösta om förslaget innan man kan ändra reglerna.

Fakta: 

Bakgrund

Under 2015 kom 35 000 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar till Sverige. De flesta är från Afghanistan.

Det har tagit lång tid för Migrationsverket att ge svar till alla. Flera av ungdomarna har hunnit fylla 18 år. Den långa väntan gjorde så att de fick avslag på sina ansökningar. Flera har fått åka tillbaka till Afghanistan.

Det är viktig om en asylsökande har fyllt 18 år eller inte. Bland annat måste det finnas någon som tar emot ett barn som ska åka till sitt ursprungsland. Samma krav gäller inte för den som fyllt 18 år.

I slutet av oktober väntade 8 700 ensamkommande på att få ett svar på sin asylansökan, skriver Dagens Nyheter.

Ordlista

avslag -et - = ett nej till något

minderårig -t -a = person under 18 år

språkrör -et - här: Miljöpartiets ledare

ordnat mottagande = att någon tar emot ett barn eller en ungdom som skickas tillbaka till sitt hemland

ursprungs/land -landet -länder = landet man är född i

Sesam