Från Invandrartidningen till dagens nya layout. Sesam har funnit i många år.

50 år med Sesam och Invandrar-tidningen

Publicerad:

Sesam har en lång historia. Den går ända tillbaka till 1960-talet.

Nyheter

Före Sesam fanns Invandrar-tidningen. Den startade 1967. Invandrartidningen gjorde tidningar på olika språk. Det var de språk som var vanliga bland nya svenskar på den tiden: finska, grekiska, italienska, tyska och serbokroatiska.

1971 startade den tidning som skulle bli Sesam. Då hette den Invandrartidningen på lätt svenska. Den var först bara ett vikt papper. Tidningen hade alltså bara fyra sidor. Staten betalade för tidningen. Den användes i ”Invandrar-undervisningen” (det som är sfi i dag).

Tidningen fortsatte att komma ända fram till 1998. Då bestämde staten att man inte längre hade råd att göra tidningen. Den måste lägga ner.

Chefredaktören för Invandrartidningen på lätt svenska hette Jolin Boldt. Hon ville inte alls lägga ner någon tidning. Hon bestämde sig för att driva vidare tidningen själv. Hon gav tidningen det nya namnet Sesam. Det första numret kom i januari 1999.

I tre år, nästan fyra, lyckades redaktionen göra tidningen. Sedan hade de inte heller råd. Än en gång måste tidningen läggas ner.

Jolin Boldt sa upp alla som arbetade på tidningen. De skrev till läsarna att tidningen skulle sluta att komma. De gjorde ett sista nummer av tidningen och sa hej då.

Men då hände det inget hade vågat hoppas på. Ett annat företag köpte tidningen och drev den vidare. Alla läsare fick sin tidning igen.

Detta var för 15 år sedan. Sedan dess har Sesam hunnit byta ägare en gång till. Den här gången kanske Sesams historia verkligen är slut. Men vi hoppas att det inte är så.

Ordlista

chefredaktör -en -er = tidningens chef

lägga, lägger, lade, lagt ner = sluta med till exempel ett företag eller en tidning

redaktion -en -er här: de som arbetar på tidningen

säga, säger, sade, sagt upp = säga att någon måste lämna sitt arbete

Sesam