Finansminister Magdalena Andersson.

Många blev arga på Leif Östlings ord

Publicerad:
Nyheter

Svenskt näringslivs ordförande Leif Östling tycker inte om Sveriges höga skatter. Han klagade på Sveriges höga skatter i tv. ”Vad fan får jag för pengarna?”sa han. Men det fick han snart ångra.

Över 13 miljoner dokument har blivit offentliga. Där kan man läsa om hur rika människor försöker slippa att betala skatt. Människor i många olika länder blir avslöjade. Avslöjandet kallas för Paradis-läckan. Du kan läsa mer om detta på sidan 14.

Också i Sverige försöker rika människor slippa att betala skatt. Tv-programmet Uppdrag granskning handlade om detta i söndags. De berättade att 2 000 svenskar finns med i dokumenten. Tillsammans låter de bli att betala skatt i Sverige för 43 miljarder kronor. Det är lika mycket som skola för 400 000 barn i ett år.En av dessa svenskar är Leif Östling. Han var vd för Scania i 18 år. Nu är han ordförande för organisationen Svenskt näringsliv. Han är en av dem som har högst lön i Sverige.

Han tycker att skatterna är för höga i Sverige. Därför har han en del av sina pengar i Malta. Där är skatten lägre.

– Jag har inte dåligt samvete för det. Jag har betalat för minst tusen skattebetalare, sa han i Uppdrag granskning.

Sedan klagade han på Sveriges skatter.

– Vad fan får jag för pengarna? sa han.

Då blev många arga. Flera skrev om detta på Twitter.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för fackföreningen GS skrev: ”Svaret på kvällens fråga: Ett anständigt samhälle.”

Socialminister Annika Strandhäll skrev: ”Skamlöst mot lärare, sjuksköterskor, poliser o undersköterskor som ser till att landet funkar när du tjänar pengar”.

Då sa Leif Östling att det var slarvigt sagt. Han sa att han menade att han betalat mycket skatt jämfört med hur mycket han fått av skatte-pengarna.

Finansminister Magdalena Andersson var med i Morgonstudion i SVT på måndag morgon. Då kommenterade hon Leif Östlings ord.

– Den svenska modellen bygger på att alla är med och bidrar och också drar nytta av det här. Om någon inte betalar då skickar man notan till vanliga löntagare.

Ordlista

anständig -t -a här: rimligt, rättvist

avslöj/ad -at -ade de blir avslöjade = människor får veta vad de har gjort

bi/dra -drar -drog -dragit = hjälpa till

dokument -et - = papper med viktig information

kommentera -r -de -t = säga vad man tycker om något

löntagare -n - = person som arbetar och får lön

modell -en -er den svenska modellen = den svenska politiken (en blandning mellan socialism och marknadsekonomi)

nytta -n dra nytta av = för fördel av

offentlig -t -a papperen är offentliga = alla som vill kan läsa dem

samvete -t -n ha dåligt samvete = veta att man gjort fel och skämmas för det

skamlös -t -a = utan moral

skicka notan = låta andra betala

Twitter = socialt medium med mycket politisk debatt

Sesam