Lita inte på alla nyheter i sociala medier

Publicerad:
Nyheter

De nyanlända i dag vill få veta allt om det nya landet som de bor i. Många läser därför nyhets-sidor på Facebook som handlar om Sverige. Eller läser nyheter på nyhets-sidor på internet för arabisk-talande nyanlända.

Men risken med dessa nyhetssidor är att de sprider felaktig information om Sverige. Särskilt när det handlar om att söka asyl, jobb eller information om arbets-marknaden. Nyanlända litar på nyheterna, oavsett om de är sanna eller falska. Det kan bli helt fel.

Jag ska ta ett exempel. På en nyhetssida på Facebook som tusentals personer läser står det: ”Sverige minskar arbets-tiden till sex timmar.” Men det är helt fel. Arbetstiden är fortfarande åtta timmar per dag. Sex timmars arbetsdag är fortfarande bara ett förslag från vissa politiska partier.

Dessa falska nyheter leder till att nyanlända får fel uppfattning om samhället. Det kan leda till fler kultur-krockar och göra nyanlända mer missnöjda och deprimerade. Tyvärr har de människor som skapar dessa nyheter ingen utbildning i journalistik. Därför blir det många fel i både nyheter och språk. Det här är ännu ett exempel: ”Ahmad dör i Sverige på grund av fel i svensk sjukvård”. Många som läser blir arga och upprörda. Men problemet är att den som skrev nyheten har skrivit helt fel. Det ser man när man läser den artikel som informationen kommer från.

Ibland läser man en artikel på någon nyhets-webbsida där det står: ”Det finns inga jobb för nyanlända i Sverige”. Den nyheten kan leda till att nyanlända blir deprimerade och oroade. Syftet med att sprida sådana nyheter är att få fler läsare på sociala medier. Då vill fler företag göra reklam och ha annonser på nyhets-sidan. Även om nyheterna leder till rädsla och missförstånd.

Jag har en viktig fråga. Vem kan stoppa, eller straffa, de personer som står bakom dessa felaktiga nyheter? Och när nyheterna står på andra språk, vem kan förstå vad det står och säga vad som är fel? Det är dags att myndigheter och kommuner varnar nyanlända för sidor som sprider felaktiga nyheter om Sverige på deras modersmål. Och det är dags att skapa en bra informations-källa om samhället för de nyanlända på deras modersmål. Om det inte finns kommer de att läsa och lita på andra sidor.

Ett tips till nyanlända: Lita inte på alla nyheter i sociala medier. Tänk på vem som skrev nyheten och var den kom ifrån. Läs alltid myndigheternas hemsidor för att få information. Försök att förstå vad som står på svenska. Annars finns det information på lättläst svenska.

Ordlista

arbetstid -en -er = de tider någon arbetar, till exempel hur många timmar per dag

arbetsdag -en -ar här: hur många timmar per dag någon jobbar

informationskäll/a -an -or = till exempel en artikel, bok eller hemsida med information om något

kulturkrock -en -ar = när det blir missförstånd på grund av att personer kommer från olika länder

lättläst -a = språk som är skrivet på ett enkelt sätt, till exempel utan många svåra ord (som språket i Sesam)

modersmål -et - = det första språk som en person lär sig i livet

sociala medier = till exempel Facebook, Twitter och andra sidor på internet

Sesam