Från vänster: åklagarna Jennie Nordin och Anders Tordai och utrednings-ledaren Jonna Aasam Prokop. De pratar med media om utredningen som rör Paolo Macchiarini.

Ingen rättegång mot Paolo Macchiarini

Publicerad:

Flera personer dog efter att Macchiarini hade opererat dem. Men åklagare säger att de inte kan bevisa att det var Paolo Macchiarinis fel att de dog.

Nyheter

Paolo Macchiarini är en kirurg från Italien. Han kom till Karolinska institutet i Stockholm som gäst-professor år 2010.

Paolo Macchiarini var först i världen med att operera människors strupar på ett nytt sätt. Han opererade in luft-strupar av plast på tre sjuka personer på Karolinska universitetssjukhuset år 2011 till 2013. Alla tre dog senare.

Andra läkare hade varnat för att operationerna inte var säkra. Man hade inte testat metoden tillräckligt noga.

Men Macchiarini opererade ändå. Hans operationer blev en skandal. Han fick sluta på sitt jobb.

Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset fick också mycket kritik för att Paolo Macchiarini kunde göra de här operationerna. Flera chefer har tvingats sluta på sina jobb.

Paolo Macchiarini blev misstänkt för två fall av grovt vållande till annans död och två fall av grovt vållande till kroppsskada.

Tre av fallen gällde de personer som dog av luftstruparna av plast. Det fjärde gällde en annan sorts operation på Huddinge sjukhus.

Macchiarini har också opererat in plast-strupar på patienter i Ryssland. Fyra av dem har dött. Men brotts-utredningen i Sverige gällde bara operationer i Sverige.

Polis och åklagare förhörde Macchiarini och undersökte operationerna. Men förra veckan berättade åklagaren Jennie Nordin att det inte blir en rättegång mot Macchiarini.

Hon sa att Macchiarini gjorde flera saker som var farliga för patienterna. Han borde ha varit mer försiktig. Men det går inte att bevisa att han gjorde något brott. De kan inte bevisa att patienterna skulle ha överlevt om de operererades på ett annat sätt, säger hon.

Karl-Henrik Grinnemo är en av de fyra läkare som anmälde Paolo Macchiarini för forsknings-fusk. Han är upprörd över att man friar Macchiarini.

– Det här är en rätts-skandal. Beslutet att fria Macchiarini visar att man struntar i de regler som finns. Nu är det fritt att experimentera, säger han till Dagens nyheter.

Ordlista

forskningsfusk -et = när en forskare har fuskat

grovt vållande till annans död = ett brott som innebär att man har orsakat någons död genom att vara mycket oförsiktig

grovt vållande till kroppsskada = ett brott som innebär att man har skadat någons kropp genom att vara mycket oförsiktig

gästprofessor -n -er = person från ett universitet som ska arbeta en viss tid på ett annat universitet eller högskola

luftstrup/e -en -ar = ett rör mellan struphuvudet och luftrören

rättsskandal -en -er = när någonting inom inom ett lands rätts-väsende har gått väldigt fel (till exempel när någon som är skyldig får gå fri eller tvärtom)

Sesam