Man måste vara minst 21 år och ha haft B-körkort i två år för att kunna bli taxiförare i Sverige.

Kan jag bli taxiförare trots min dom?

Publicerad:
Fråga oss

FRÅGA: Jag blev år 2011 dömd för grov misshandel och olaga hot. Jag blev dömd till fängelse i ett år och en månad. Jag var också häktad i en månad.

Det var första och sista gången jag gjorde något dåligt. Nu vill jag ansöka om en taxiförar-legitimation. Kommer domen som jag fick år 2011 att påverka om jag kan få en legitimation?

SVAR: Man ansöker om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen. Om man inte vet om man kan få en legitimation på grund av en dom kan Transportstyrelsen göra en särskild prövning.

Transportstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fall om ett brott är ett hinder för att få en legitimation som taxiförare. Man kan därför inte säga nu om du kommer att få ett ja eller nej. Det kallas för att man söker ett förhands-besked.

Transportstyrelsen kommer då att titta på din dom och göra en bedömning. Du får sedan veta om din dom är ett hinder för att få en legitimation. Du söker förhandsbeskedet via Transportstyrelsens hemsida. Adressen är: https://antaxiyt.transportstyrelsen.se/extweb/secure/logon/logon?url=htt... [1]). Du kan även läsa mer om att ansöka om taxiförarlegitimation på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se [2].

Lycka till!

Fakta: 

Fakta

För att få arbeta som taxiförare måste du ha en särskild legitimation för taxiförare.

Reglerna om taxiförarlegitimation finns för att kunderna ska kunna känna sig trygga. De ska kunna se att föraren har en taxiförarlegitimation. Den ska därför vara placerad i taxin på en plats där den syns bra.

Man ansöker om legitimationen hos Transportstyrelsen.

Ordlista

enskil/d -t -da de tittar på varje enskilt fall = de tittar på varje fall för sig, och inte tillsammans med andra fall

häkta/d -t -de = när en person som är misstänkt för ett brott är inlåst (till exempel fram tills att rättegången börjar)

olaga hot = ett brott som innebär att man hotar att till exempel skada eller döda någon

taxiförarlegitimation -en -er = en legitimation som man måste ha för att få arbeta som taxiförare

Transportstyrelsen = myndighet som arbetar med frågor om olika former av trafik

Sesam