Kan min fru söka uppehållstillstånd i Sverige?

Publicerad:
Fråga oss

Jag är gift med en thailändsk kvinna sedan 2009. Vi gifte oss i Thailand och jag har registrerat vårt äktenskap hos Skattemyndigheten i Sverige. Hon är i Sverige på ett 3-månaders visum. Kan vi söka uppehållstillstånd för henne när hon är i Sverige?

SVAR: Nej, Migrationsverkets regel är att hon måste söka uppehållstillstånd från Thailand.

Huvudregeln är att den som vill bo med någon i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. Eller från det land där personen har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska vara klart innan personen reser in i Sverige.

Men det finns undantag. I vissa fall kan man få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det kan gälla den som redan har en annan typ av uppehållstillstånd. Men det gäller inte för besöks-visum.

Ett annat undantag är om ni har eller väntar barn ihop.

Man kan söka uppehållstillstånd i Sverige om:

• man är förälder och vårdnadshavare för ett barn som har uppehållstillstånd eller om barnet är svensk medborgare.

• man har eller väntar barn med någon som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Man ska även bo tillsammans med barnet.

Men det finns fler krav för att man ska slippa lämna Sverige för att söka uppehållstillstånd. Till exempel ska Migrationsverket bestämma att det inte är ”rimligt” att man åker till sitt hemland. Så det är Migrationsverket som bestämmer utifrån er speciella situation.

Du måste också kunna försörja er. Du måste ha en bra bostad som ni kan bo i.

Mer information finns på Migrationsverkets hemsida.

Ordlista

besöksvisum -et - = ett tillstånd för en utländsk medborgare att göra ett kortare besök i ett land

försörj/a -er -de -t = se till att någon får det som behövs för att leva till exempel mat och kläder

hem/land -landet -länder = landet en person kommer från och har levt länge i

rimlig -t -a = som kan vara sant och troligt

uppehållstillstånd -et - = ett tillstånd för en utländsk medborgare att stanna i ett land

vårdnadshavare -n - = en person som har rätt och skyldighet att ta hand om ett barn

Sesam