Ministrar i svenska regeringen med statsminister Stefan Löfven i mitten längst fram.

Långt kvar tills män och kvinnor är jämställda

Publicerad:
Fördjupning

På internationella kvinnodagen 8 mars är det många som pratar om jämställdhet. Man kan titta på jämställdhet från olika håll. Men det som verkligen visar om ett land är jämställt är vilka som har makten och pengarna. Bestämmer kvinnor lika mycket som män?

Fler män i riksdagen

Den politiska makten finns i riksdagen och regeringen. I Sverige har vi många kvinnor i både riksdag och regering. Men vi är inte bäst i världen på jämställdhet i riksdagen. Vi ligger på femte plats.

De partier som har flest män är Sverigedemokraterna och Folkpartiet. Sverigedemokraterna har 49 platser i riksdagen. På 38 sitter män och på 11 sitter kvinnor.

Folkpartiet har också få kvinnor. Av 19 platser har männen 14 och kvinnorna bara 5.

Världens första feministiska regering

Regeringen i Sverige har sagt att de är en feministisk regering. Det betyder att de i allt sitt arbete ska vara jämställda. Både när de bestämmer vad som ska göras och vad som ska få pengar. De har bestämt att de ska arbeta för jämställdhet i Sverige men också i sin utrikes-politik.

I Sveriges regering finns en statsminister som är man och 23 ministrar. 12 är kvinnor och 11 är män. Men alla ministrar anser man inte har lika viktiga arbeten. De ministrar som har viktigaste arbeten anses vara utrikes-ministern, inrikes-minister, försvars-ministern, vice statsministern och finans-ministern. Tre av dem är kvinnor.

Vem bestämmer i företagen?

Den som bestämmer över mycket pengar har mycket makt. I företag och deras styrelser arbetar många fler män än kvinnor. I styrelserna i de största företagen arbetar ungefär en tredjedel kvinnor. Resten är män.

Sverige är ändå ett av de mest jämställda länderna i världen även i företagen.

Fakta: 

KVINNOR VID MAKTEN

1. Rwanda (64%)

2. Bolivia (53%)

3. Kuba (49%)

4. Island (48%)

5. Sverige (44%)

6. Senegal (43%)

7. Mexiko (42%)

8. Sydafrika (42%)

9. Ecuador (42%)

10. Finland (42%)

Källa: Världsbanken

1. Island (44%)

2. Norge (41%)

3. Frankrike (37%)

4. Sverige (36%)

5. Italien (30%)

6. Finland (30%)

7. Lettland (28%)

8. Nederländerna (28%)

9. Belgien (27%)

10. Danmark (27%)

Källa: ekonomifakta.se

Ordlista

feministisk -t -a = som kämpar för att kvinnor ska ha lika mycket makt som män

finansminist/er -ern -rar = den person i regeringen som har ansvar för hur skattepengarna används i landet

företag -et - = en organisation som tjänar pengar på varor eller tjänster

försvarsminist/er -ern -rar = den person i regeringen som har ansvar för försvaret som skyddar landet i krig

jämställdhet -en = lika rättigheter för män och kvinnor

parlament -et - = de människor som folket i ett land har valt att fatta viktiga beslut

regering -en -ar = en grupp personer som har den politiska makten i ett land

riksdag -en = Sveriges parlament, en grupp personer som representerar folket och som väljs vart fjärde år

styrelse -n -r = en grupp människor som tillsammans leder ett företag eller en förening

utrikesminist/er -ern -rar = den person i regeringen som har ansvar för ett lands utrikesdepartement

Sesam