”i dag ser jag världen i haiku. Det blir en vana”, säger Anna Maris.

Dikterna som fångar det stora i det lilla

Publicerad:

Man fångar evigheten i ett ögonblick. Så beskriver poeten Anna Maris haiku, den japanska diktform hon arbetar med. Hennes nya bok Livdödetc kom ut i september. Sesam har träffat Anna Maris och pratat om haiku, kreativitet och den nya boken.

Kultur

Haiku är en kort-dikt som kommer från Japan. I Japan har haikun funnits i några hundra år, men i dag finns det poeter över stora delar av världen som skriver haiku. Haikun är störst i Japan och USA, men just nu växer den i Afrika och östra Europa. Anna Maris är en av Sveriges haiku-poeter. Hon har skrivit tre böcker med haiku-dikter. De två första dikt-samlingarna är på svenska. Hennes senaste bok heter Livdödetc och innehåller dikter på både svenska och engelska.

Sesam träffar Anna Maris när hon är på besök i Stockholm. Livdödetc kom ut i september och det har nu gått fem år sedan hon började skriva haiku på allvar.

– Jag började skriva haiku som en sorts mindfulness-övning. Jag bestämde mig för att skriva en dikt varje dag i ett år. Och det lyckades jag med nästan hela året, berättar Anna Maris.

En haiku är en kortdikt, ofta på tre rader. På den sista raden brukar det hända något som ger en ny bild eller ett nytt sätt att se på det som dikten handlar om. En klassisk haiku ger också en känsla av vilken årstid det är. Dikten beskriver ett ögonblick.

– Läsaren ska få samma känsla som den som skrev dikten hade i just det ögonblicket. Dikterna påminner om små fotografier, säger Anna Maris.

En orsak till att hon tycker om att skriva haiku är att formen har inslag av zenbuddhism. Man ser och konstaterar det som är, utan att fundera över hur man ska förändra det. Kamp och förändring är annars en stor del i Anna Maris liv, bland annat när hon arbetar med omställnings-rörelsen. Anna Maris tycker också om att det är en kort form. Haikun handlar mycket om det som inte står skrivet – utan istället om det som står mellan raderna.

Anna Maris nya bok, Livdödetc, består av flera av hennes bästa dikter. Några av dem har varit publicerade i tidningar i olika länder och vunnit priser. En del av dikterna skrev hon på engelska först, och andra på svenska först. Hon har sedan översatt dem, så att varje dikt i boken finns på både engelska och svenska. Fast en tredjedel av dem var väldigt svåra att översätta, berättar Anna Maris. Diktens mening förändrades för mycket i översättningen.

Förutom att själv skriva haiku lär hon också ut dikt-formen till både skol-barn och vuxna. Hon har bland annat lärt ut haiku till sfi-lärare. Idén fick hon från Japan, där man använder haiku för att lära ut engelska.

– Jag tror att haiku kan vara till hjälp när man vill lära sig ett nytt språk. I dikterna finns mycket information i lite text. Om man till exempel slår upp ett ord kan man förstå vad en hel dikt handlar om.

Haikun har också gett Anna Maris vänner och bekanta från många delar av världen, som också skriver haiku.

– Det är roligt att se att det inte är någon skillnad på vad vi människor funderar över. Det spelar ingen roll var vi kommer ifrån, säger Anna Maris.

Ordlista

diktsamling -en ar = bok med dikter

mindfulness = ett sätt att tänka som handlar om att man ska försöka leva i nuet och ta vara på det (istället för att till exempel oroa sig för mycket för framtiden)

omställningsrörelse -n = grupper av människor som arbetar för att samhället och världen ska bli mer anpassad till ett sätt att leva som är bra för miljön

skiftning -en -ar = förändring, övergång

sfi-lärare -n - = person som lär ut svenska på sfi, svenska för invandrare

stå, står, stod, stått mellan raderna = det som inte står skrivet i en text, men som man ändå kan förstå när man läser texten

vardagshändelse -n -r = något som händer i vardagen

världshändelse -n -r = en viktig händelse som till exempel påverkar flera länder

zenbuddhism -en = en inriktning inom buddhismen. En viktig del av zenbuddhismen är att ta emot ögonblicket som det är

årstid -en -er = en del av året, till exempel höst eller vår

Sesam