Det finns ingen lag som säger att en förälder inte ska betala hyra hos sitt vuxna barn.

Ska en förälder betala hyra hos sitt barn?

Publicerad:
Fråga oss

Jag undrar om en förälder som bor tillfälligt hos sitt barn måste betala hyra. Finns det någon lag som säger att föräldern inte behöver betala hyra? Har det betydelse om föräldern får försörjnings-stöd?

Svar: Nej, det finns ingen lag om att en förälder som bor hos sitt barn inte behöver betala hyra.

Socialtjänsten kan ha olika regler i olika kommuner. Men föräldern kan inte få pengar från socialtjänsten för en hyra som hen inte betalar.

Om föräldern betalar hyra till barnet, ska barnet ge föräldern ett kvitto på hyran. Sedan får socialtjänsten säga om det är en rimlig hyra. De bedömer också om kvittot är ett bevis på att föräldern betalar hyra. Annars kanske de måste visa det på något annat sätt.

Om man är missnöjd med socialtjänstens beslut kan man överklaga. Om ni behöver hjälp att överklaga ska socialtjänsten hjälpa till. När ni har lämnat er överklagan till socialtjänsten tittar de på den. Om de tycker att ni har rätt kan de ändra sitt beslut. Annars skickar de er överklagan vidare till förvaltningsrätten, som är en domstol för myndigheter.

Ordlista

bedöm/a -er -de -t de bedömer det = de tittar på det och bestämmer vad de anser

försörjningsstöd -et - = pengar som man kan få från socialtjänsten om man inte har några andra pengar att leva på

hyr/a -an -or här: han betalar hyra till sin dotter = han betalar sin dotter för att han bor hos henne

kvitto -t -n = ett papper som visar att man har betalat något

tillfällig -t -a han bor hos henne tillfälligt = han bor hos henne en tid, men sedan ska han flytta

Sesam