Måste jag vittna?

Publicerad:
Fråga oss

Polisen vill att jag ska vara vittne i en rättegång. Det handlar om ett bråk som jag såg. En kvinna blev misshandlad på gatan. Min kompis och jag ringde till polisen. Polisen kom och frågade vad vi hade sett. Sedan ville de att vi skulle vittna. Men jag tycker att det känns obehagligt. Tänk om mannen som misshandlade kvinnan får veta vem jag är! Tänk om han kommer och hotar mig eller slår mig.

Kan jag vittna utan att säga mitt namn? Och vad händer om jag bara inte kommer till rättegången?

Svar: Det är inte frivilligt att vara vittne på en rättegång. Om du blir kallad måste du gå dit. Annars kanske de inte kan ha någon rättegång. Därför kan polisen komma och hämta dig till rättegången om du inte kommer själv. Och du kan få betala böter.

Man kan försöka ordna så att det ändå känns bättre för dig att vittna. Ibland får den åtalade vara i ett annat rum medan vittnet berättar. Ibland får man vittna i telefon eller via en video-länk. Men den som är åtalad får alltid veta vittnets namn.

Den som är åtalad måste få veta vilket brott han eller hon är misstänkt för. Den åtalade måste också få veta vem som har anmält brottet. Annars skulle folk kunna anmäla oskyldiga människor för brott hur som helst.

Därför skickar polisen brev till den åtalade. I brevet skriver de vilket brott han eller hon är åtalad för. De skriver också vittnets namn.

Brottsofferjouren är en förening som hjälper personer som har blivit utsatta för brott. Men de hjälper vittnen också. De kan följa med till rättegången och förklara vad som händer. Deras telefonnummer är 0200-212019.

Ordlista

domstol -en -ar = plats da↔r man har en ra↔ttegång

ra↔ttegång -en -ar = ett mo↔te i en domstol da↔r man besta↔mmer om någon ska få ett straff fo↔r att ha gjort ett brott

videola↔nk -en -ar att vittna via en videola↔nk = att spela in det som vittnet sa↔ger på en annan plats och spela upp det på ra↔ttegången

vittna -r -de -t = att i en ra↔ttegång bera↔tta vad man har sett och vet om ett brott

vittne -t -n ha↔r: person som vittnar i en ra↔ttegång

åklagare -n - = en person som leder polisens arbete med att utreda ett brott

Sesam