Vuxna som bor hos sina föräldrar ska betala mat och hyra, om de har fyllt 21 år eller gått ut gymnasiet.

Ska vuxna barn betala hemma?

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Många unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar några år. En läsare undrar om hennes kompis dotter inte borde betala hyra.

Fråga ossJag har en vän som har en dotter som bor hemma. Dottern är vuxen men hon betalar ingen hyra och hon köper sällan mat. Hon jobbar extra ibland men hon har inget fast jobb. Hennes mamma har inte mycket pengar men hon vill inte kräva att dottern ska betala. Finns det någon lag som säger att hennes mamma ska försörja henne?

Svar: Föräldrar måste försörja sina barn tills barnen fyller 18 år. Om barnen går i grundskolan, gymnasiet eller liknande ska föräldrarna försörja barnen, även om de har fyllt 18 år. Men det gäller inte om de går på högskola eller universitet. När barnen fyller 21 år behöver föräldrarna inte försörja dem längre, även om de går i skolan.

Om din väns dotter har fyllt 18 år och inte går i skolan ska hon alltså betala hyra, mat och annat. Om dottern har fyllt 21 år ska hon betala även om hon fortfarande går i skolan.

Konsumentverket [1] har räknat ut vad det kostar för föräldrar att ha vuxna barn som bor hemma. De har räknat med en hyra på 1 800 kronor. De har också räknat med mat, el, internet, tidningar, tv, hem-försäkring och andra saker som man använder i hemmet. De säger att det kostar 3 670 kronor för en kvinna och 4 060 kronor för en man. Skillnaden beror på att de flesta män äter lite mer än de flesta kvinnor.

Om dottern studerar kan hon söka studiemedel hos CSN [2]. Annars kan hon söka hjälp hos socialtjänsten om hon inte har råd att betala.

Det som Konsumentverket säger är ett råd. Det finns ingen lag som säger hur mycket vuxna som bor med föräldrarna ska betala. Din vän och hennes dotter kan komma överens om att dottern ska betala mindre – eller kanske mer. Men det kan ändå vara bra att titta på Konsumentverkets siffror.

Ordlista

CSN = en myndighet som ger lån och bidrag till studerande

extra här: hon jobbar extra = hon jobbar tillfälligt, kanske som vikarie när någon annan är sjuk

försörj/a -er -de -t hennes mamma försörjer henne = hennes mamma betalar mat, hyra och annat för henne

hemförsäkring -en -ar = en försäkring som man betalar för att få pengar om det t ex blir inbrott eller händer en olycka i hemmet

hemma här: hon bor hemma = hon bor hos sina föräldrar eller någon av dem

Konsumentverket = en myndighet som bland annat ger råd om ekonomi

liknande här: gymnasiet eller liknande = gymnasiet eller någon annan skola som ger samma utbildning

socialtjänsten = en myndighet i kommunen som bland annat hjälper personer som inte kan försörja sig själva

sällan = inte ofta

Sesam