Inledare


László Gönczi
Fria Tidningen

Inga system tål ett över utnyttjande

Det pågår alltfler kamper om vindkraftsetableringar, bioenergiprojekt och annat som kan störa närmiljön i landet. Oftast ser det ut som om det bara handlade om en kamp mellan exploatörer och vanligt folk. Men en annan viktig aspekt är vad naturen kan bidra med på längre sikt och vad som är av ändlig karaktär. Det finns ett samband mellan exploatering av ändliga resurser och förödande miljöförstöring. Vi har tragiska exempel kring de flesta gruvprojekt, vi har kolgruvorna, oljeindustrins effekt på klimatet, den katastrofala kärnkraften med mera.

På andra sidan står kretsloppet, vår bästa vän, ja livets förutsättning. Vi kan få fram grödor till vår mat, bränsle till vår härd och energi till våra transporter genom det som kretsloppet bjuder på. Sol, vind och vatten (den sista tyvärr överexploaterad) och biomassa. Men som det mesta som har med naturen att göra tål inga kretsloppsanpassade system ett över utnyttjande. Vi kan förlita oss på solens enorma drivkraft, men vi kan inte bygga svulstiga samhällen med den formidabla konsumtion vi i Nord håller på med.

© 2014 Sesam