Klas Lundström

Inledare


Klas Lundström
Fria Tidningen

Vem måste skyddas med vapen?

I USA har det senaste massmordet ägt rum. Den här gången i en välbesökt biograf, stämningen var på topp, dagens kanske mest säljande våldsdyrkare, Batman, skulle ånyo få visa upp sig. Liksom i andra nordamerikanska tragedier består ingredienserna återigen av Hollywood, utanförskap och vapen. Vad kom först, mordet som verktyg eller vapnet som uttrycksmedel? Norske massmördaren Anders Behring Breivik visade oss att ideologi och människosyn numera måste inkluderas när ett massmords bakgrund och kontext ska försöka analyseras. I nordamerikansk press är emellertid de flesta pessimister ifråga om framtiden och i tidningen New Yorker lät ett upprop i det närmaste desperat: "När ska vi börja tala om vapnets utbredning i det här landet?" Situationen är desperat, ingen vet längre vad som bör skyddas med hjälp av vapen: Afghanistans gröna zon, en villa på Djursholm, en biograf i mellersta USA? Desto fler skulle, dess värre, svara alla tre.

© 2014 Sesam