Fria Tidningen

Invandrargrupper utanför makten i idrotten

I specialidrottsförbundens och distriktsförbundens styrelser har endast sex procent invandrarbakgrund, visar centrum för idrottsforskning, CIF:s, granskning. Värst är det inom de idrotter där flest ungdomar är engagerade.

Personer med utländsk bakgrund är däremot väl representerade i föreningsidrotten i stort, unga män mer än unga kvinnor. "Slutsatsen blir därmed att personer med utländsk bakgrund är mycket aktiva inom föreningsidrotten - men att de ofta saknar makt och inflytande i beslutande församlingar", skriver rapportförfattaren Johan R Norberg.

I rapporten uppmanas idrottsrörelsen att skifta perspektiv från integration till delaktighet och sluta uppfatta invandrare som en specifik grupp med gemensamma behov. "Betydligt bättre är i stället att anlägga ett demokrati- och rättviseperspektiv på frågor om idrott och etnisk mångfald."

Slutsatserna rörande delaktighet och etnisk mångfald inom idrotten är en del i den årliga uppföljningsrapport av statens stöd till idrotten som CIF gör.

Rekommenderade artiklar

© 2014 Sesam