Vilken pension får jag med låg inkomst? | Sesam

Fråga oss


1

  • Många undrar om de kommer att ha tillräckligt med pengar till mat när de blir pensionärer. De har haft låg inkomst eller arbetat kort tid i Sverige. Får de någon pension?
Sesam

Vilken pension får jag med låg inkomst?

FRÅGA: Under åren har Sesam fått många frågor om pension från nya svenskar som har arbetat kort tid i Sverige. Vi har också fått frågor från dem som har en liten inkomst. Därför skriver vi om pensioner igen. Vilken pension får den som har låg inkomst eller har arbetat kort tid i Sverige?

SVAR: Hur mycket pension man får beror på vilken arbetsinkomst man har haft.

– Inkomst-pension är en del av din allmänna pension. Varje år går 16 procent av din lön till inkomstpensionen.

– Premie-pension är en del av din allmänna pension. Varje år går 2,5 procent av din lön till premiepensionen.

– Om du är född före år 1954 får du också tilläggs-pension.

– Ungefär 9 av 10 anställda har tjänste-pension. Tjänstepensionen är en del av pensionen som arbetsgivaren betalar.

– Garanti-pension är till för dem som bara har arbetat lite och tjänat lite pengar under livet. Du kan få garantipension om du har fyllt 65 år och har liten eller ingen pension. Om du har en liten pension kan du få garantipension som ett tillägg. Du måste ha bott 40 år eller mer i Sverige för att få full garantipension. Om du har bott i Sverige mindre än 40 år får du mindre garantipension.

Full garantipension till ensamstående som är födda 1938 och senare är 7 952 kronor i månaden före skatt. För en gift person är det 7 093 kronor. Man kan även få pengar för att betala hyran. Man kan få högst 5 090 kronor per månad till hyran.

Men även om du inte kan få någon pension alls finns det hjälp att få.

– Äldre-försörjnings-stöd kan man få om man inte får garantipension eller får lite i garantipension. Det är ett stöd till äldre som inte har pengar till mat och bostad. Stödet har två delar. Man får högst 6 200 kronor för att betala sin hyra. Man får högst 5 499 kronor som ska räcka till allt annat. Äldreförsörjningsstöd kan du bara få om du är fast bosatt i Sverige.

Alla siffror gäller för 2017. Du kan läsa mer på pensionsmyndigheten.se

Källa: Pensionsmyndigheten

Ordlista

arbetsgivare -n - = den som ger dig arbete och du arbetar för

arbetsinkomst -en -er = de pengar du får i lön

ensamstående = person som lever ensam och inte är gift eller sambo

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam