Mina föräldrar börjar bli gamla | Sesam

Fråga oss


Äldreomsorg

Sesam

Mina föräldrar börjar bli gamla

FRÅGA: Mina föräldrar börjar bli gamla. Jag försöker hjälpa dem och är hemma hos dem varje dag. Det är ibland mycket svårt att alltid vara där när de behöver. Vår släkt bor inte i Sverige så de kan inte hjälpa till. Vilken hjälp kan vi få?

SVAR: I Sverige har många det som du beskriver. Släktingar och när-stående sköter en stor del av vården av gamla människor.

Den som vårdar en närstående hemma kan få hjälp. Hjälpen kan till exempel vara att en person kommer hem och sköter vården några timmar eller några dagar. Hjälpen kan också vara att den sjuka får komma till ett rekreations-hem under en eller flera dagar.

Kommunen har ansvar för att äldre får service, omsorg och vård. Man ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge man vill. Det står i social-tjänst-lagen. Man kan till exempel få hjälp med att få ett trygghets-larm. Man kan få hjälp av personal från hemtjänst. De kan hjälpa till både dag, kväll och natt.

En del äldre behöver speciell hjälp. Då kan man be kommunen om hjälp för att flytta till ett bättre boende. Kommunen måste ordna olika typer av bostäder där gamla kan få speciell service och vård.

Man får betala för all den här hjälpen. Kommunen bestämmer hur mycket det kostar. Men du ska alltid ha kvar pengar så att det räcker till dig själv. Den som har ont om pengar behöver inte betala så mycket.

Kommunen bestämmer vilken hjälp man får. Tycker man att kommunen har bestämt fel kan man överklaga beslutet till länsrätten.

Ordlista

hemtjänst -en = hjälp från till exempel kommunen till gamla och sjuka i deras hem

länsrätt -en -er = en domstol som hör till länsstyrelsen

närstående - - här: släkting eller annan som känner personen väl

rekreationshem -met - här: ett boende man åker till tillfälligt för att komma bort från sin hemmiljö

socialtjänstlag -en = en lag som styr vilken hjälp socialtjänsten kan ge

trygghetslarm -et - = ett larm i bostaden som är kopplat till kommunen

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam