Våga ta initiativet! | Sesam
Sesam

Våga ta initiativet!

Om du tar egna initiativ har du tagit första steget in på den svenska arbetsmarknaden.

Att du vågar ta egna initiativ i ditt nya land är guld värt. Många vågar inte göra det. Men det finns många som lyckas.

Om man kommer till eller flyr till ett nytt land så behöver man vara modig för att ta initiativ. Det är inte omöjligt. Men det är svårt.

När du kommer till ett nytt land och hamnar i asyl-processen så kommer du självklart möta många utmaningar och problem. Till exempel språket, att få kontakter och förstå det nya samhället.

Kanske bor du och dina landsmän i en by, där det inte finns några aktiviteter, som till exempel ett språk-kafé.

Eller kanske bor du i en stad. Men där klagar dina landsmän på att de inte får kontakt med svenskar. De har inte förstått att i Sverige blir man inte vän med människor som man träffar spontant på gatan. Kanske tjatar de om att det är svårt att få prata svenska med svenskar. Eller så kanske du själv tjatar på allt.

Om vi ska skriva om problem och hinder för oss som nyanlända så kommer vi aldrig att sluta. Vi kan skriva en lång lista på alla utmaningar och problem som vi möter i Sverige. Det är meningslöst att du klagar på allt. Tänk på att Sverige har tagit emot väldigt många invandrare. Därför blir det en stor press på allt från asylmottagande till bostad och etableringsplan.

Tänk lite ”utanför boxen”. Början fundera över möjliga lösningar på problemen som du eller dina landsmän möter. Gör det istället för att tala med dina svenska vänner om alla problem.

Bor du i en by? Finns det inget språkkafé eller annan aktivitet på ditt bibliotek? Sluta tjata och klaga på att ni inte har något språkkafé. Våga prata med biblioteket! Fråga om du kan få hjälpa till att starta ett språkkafe. Du kan börja med att samla alla namn och kontakter på dina landsmän som du känner. Då kan du peppa dem och kontakta dem för att vara med. Biblioteket kanske kan hitta svenska volontärer som kan ställa upp och lära ut svenska.

Biblioteket har också kontakter med andra aktörer i samhället. De kan hjälpa till med pengar eller att organisera språkkafé. Det kan till exempel vara ABF eller Studieförbundet Vuxenskolan. Så var inte orolig. Du är inte ensam! Alla kan hjälpa till. Det som gäller är att du vågar ta initiativet själv.

När du tar initiativet i Sverige kommer du att vinna mycket i ditt liv. Det vet jag av egen erfarenhet. Att vara initiativtagande är att ha en unik egenskap. Det gillar andra, särskilt svenska arbetsgivare. Människor kommer att tycka att du är en positiv person.

Att du kan ta initiativ är en bra sak att skriva på sitt cv. Det tycker arbetsgivare är bra. Om du tar egna initiativ har du tagit första steget in på den svenska arbetsmarknaden.

Att du tar egna initiativ i ett nytt land visar att du är modig och engagerad. Du kommer att inspirera andra. Du kommer att ha ett gott liv och många kommer att kontakta dig, för att du gör skillnad i samhället. Våga ta initiativet, då kommer du att vinna.

Ordlista

asylprocess -en -er = att söka asyl, vänta på svar och allt som har med det att göra

erfarenhet -en -er min egen erfarenhet = det jag själv har varit med om

etableringsplan -en -er = en plan som Arbetsförmedlingen gör tillsammans med nyanlända, planen säger vad man behöver göra för att få jobb, till exempel gå på sfi eller göra praktik

guld värt = mycket värdefullt

initiativ -et - ta initiativ = göra något som man själv får idén att göra

initiativtagande hon är initiativtagande = hon tar initiativ

lands/man -mannen -män = person som kommer från samma land

merit -en -er = en erfarenhet eller kunskap som man har nytta av på jobbet

språkkafé -t -er = en plats där man tränar på språket genom att träffa andra, fika och prata

utmaning -en -ar = något som är svårt, något man får kämpa med

volontär -en -er = person som jobbar gratis med något på sin fritid

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam