Regeringen gömde viktig information | Sesam
  • Regeringen kämpade hårt för att komma med i FN:s säkerhetsråd. Men kanske ville de inte berätta allt? De höll 900 dokument hemliga. På bilden: Utrikesminister Margot Wallström blev mycket glad när FN sa ja till att Sverige fick komma med i säkerhetsrådet.
Sesam

Regeringen gömde viktig information

Regeringen har gömt undan nästan 900 sidor med information. Ett misstag, säger utrikesministern.

Under 2017 och 2018 är Sverige med i FN:s säkerhetsråd. Sveriges regering kämpade hårt för att få komma med. Ett budskap i Sveriges kampanj var: ”Mer öppenhet.”

De menade att det är viktigt att alla får veta vad politiker bestämmer.

Nu berättar Dagens Nyheter att regeringen inte var öppen med allt. De gömde undan nästan 900 sidor med information om kampanjen. I Sverige är all information hos regeringen offentlig. Det betyder att alla får veta vad regeringen bestämmer. Det är förbjudet att gömma saker.

Utrikesdepartementet använde ett eget datasystem när de kommunicerade med svenskar som arbetade i New York. Då kunde inte andra se vad de pratade om.

Utrikesminister Margot Wallström säger att utrikesdepartementet inte ville hålla något hemligt. I ett mejl till Dagens Nyheter skrev hon ungefär så här:

”Några säger att utrikesdepartementet har hållit information hemlig. Det är fel. Vi har inte skrivit upp vilka dokument som fanns. Men det var bara ett misstag.”

Nu ska utrikesdepartmentet undersöka vad de kan göra för att något liknande inte ska hända igen. De måste ge ett svar till Margot Wallström senast den sista februari 2018.

Beatrice Ask från Moderaterna är ordförande i konstitutionsutskottet. Hon ser allvarligt på det utrikesdepartementet gjort.

– Det visar att rutinerna inte fungerar, det kan ta lång tid innan de tar hand om saker. Jag blir orolig. Hade de ens brytt sig om att ta fram dokumenten om inte ni frågat? sa hon till Dagens Nyheter.

Fakta: 

Offentlighetsprincipen

• Offentlighetsprincipen är en del av Sveriges grundlag.

• Mycket information hos myndigheter är allmän handling.

• Allmän handling betyder att alla som vill får läsa vad som står där.

• Allting som myndigheter bestämmer är allmän handling.

• Alla protokoll på en myndighet är allmän handling.

• Alla brev och mejl som kommer till en myndighet är allmänna handlingar.

Ordlista

FN:s säkerhetsråd = FN:s avdelning för fred och säkerhet

grundlag -en -ar = landets viktigaste lagar

kampanj -en -er de har en kampanj = i en period kämpar de för att få något de vill (till exempel att vinna ett val)

konstitutionsutskott -et - = en grupp i riksdagen som har hand om lagar och kontrollerar regeringens arbete

offentlig -t -a informationen är offentlig = alla får läsa den

rutin -en -er = något som man alltid gör, utan att behöva fundera på det

utrikesdepartement -et - = regeringens avdelning för frågor som handlar om andra länder

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam