Högsta domstolen säger ja till inreseförbud | Sesam
  • I juni gick Högsta domstolen i USA med på bara en del av Trumps lagförslag. Nu har de accepterat förslaget helt.
Sesam

Högsta domstolen säger ja till inreseförbud

Högsta domstolen i USA har bestämt att det kritiserade inrese-förbudet får börja gälla.

Förbudet är ett förslag på en ny lag som Donald Trump har försökt få igenom flera gånger i domstolar i USA. Lagen betyder att medborgare i sex muslimska länder kan stoppas från att resa in i USA. Det spelar ingen roll vilken relation de har till landet. Länderna är Iran, Somalia, Jemen, Tchad, Libyen och Syrien.

Flera domstolar som är lägre än Högsta domstolen arbetar med att pröva om lagen får införas. Men trots det har alltså Högsta domstolen bestämt att lagen får gälla tills vidare. Det är första gången som en hel version av förbudet blir godkänt.

USA:s regering säger att det inte är ländernas religion som är anledningen till förbudet utan säkerhets-läget.

Ordlista

befolkning -en = de personer som bor i till exempel ett land

inför/a - -de -t här: börja med något

inreseförbud -et - = ett förbud att resa in i till exempel ett land

säkerhetsläge -t -n = hur säkert till exempel ett land är

version -en -er här: en särskild form av till exempel ett lagförslag

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam