Får jag söka uppehållstillstånd nu? | Sesam

Fråga oss


2

Sesam

Får jag söka uppehållstillstånd nu?

FRÅGA: Jag flyttade till Sverige 2013 tillsammans med mina två barn. I november 2013 började jag jobba och ansökte om arbets-tillstånd på Migrationsverket. 2016 i april fick jag beviljad arbetstillstånd som gäller för två år. 2018 måste jag ansöka om att förnya mitt arbetstillstånd. Har jag rätt att ansöka om permanent uppehålls-tillstånd nu, när jag har jobbat i Sverige i fyra år?

SVAR: Det finns en viktig sak du inte berättar i din fråga. Det är om du har haft arbetstillstånd före 2016. Har du inte haft det kan du inte söka permanent uppehållstillstånd än.

För att få arbetstillstånd ska du ha blivit erbjuden ett arbete med en lön du kan leva på. Den får inte vara under 13 000 kronor i månaden före skatt. Lönen får heller inte vara mycket lägre än vad som är vanligt för den typen av arbete. Din arbetsgivare måste också ordna flera försäkringar för dig när du börjar arbeta.

Alla de här reglerna är viktiga när du sedan vill förlänga ditt arbetstillstånd. Du måste kunna visa att du och din arbetsgivare har följt reglerna under hela tiden. Du kan till exempel inte ha haft flera arbeten för att komma upp i 13 000 kronor i månaden. Du måste också ha arbetat för samma arbetsgivare och med samma typ av arbete under hela tiden.

Det är viktigt att du söker förlängt tillstånd innan ditt gamla går ut.

Du kan byta arbetsgivare när du har haft arbetstillstånd i två år och får förlängt arbetstillstånd. Men du måste fortsätta arbeta med samma yrke.

När du haft arbetstillstånd och arbetat i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. Men du måste ha arbetat för den arbetsgivare och med det yrke som du har haft arbetstillstånd för.

Mer information: www.migrationsverket.se

Ordlista

ansök/a -er -te -t = be om något i till exempel ett brev

arbetsgivare -n - = en person eller företga som anställer och betalar människor för att de arbetar

arbetstillstånd -et - = ett papper som visar att man får arbeta i ett visst land

bevilja -r -de -t = säga ja till något eller att säga ja till att ge något

erbjud/en -et -na han är erbjuden arbete = någon har sagt att han ska få ett jobb

förläng/a -er -de -t = göra så att något blir längre

förnya -r -de -t här: göra något en gång till

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam