Ubåt borta i flera dagar | Sesam
  • En teckning som någon hängt upp vid flottbasen Mar del Plata. På teckningen står: Hitta dem, vi väntar på dem.
Sesam

Ubåt borta i flera dagar

En ubåt från den argentinska flottan har varit försvunnen i södra Atlanten i en vecka. 

I onsdags rapporterade besättningen att de hade problem. Nu har man hört ljud som man tror kommer från dem.

Gabriel Gonzalez är chef vid flott-basen i Mar del Plata dit ubåten var på väg i onsdags.

– Ubåten hade gått upp till ytan och rapporterade in ett haveri, säger han.

I måndags hörde man ljud man tror kom från att besättningen bankade på ubåtens metall-skrov. Men syret håller på att ta slut för besättningen. Under vatten har besättningen syre i sju dagar.

Vädret är mycket dåligt på platsen där man tror att ubåten finns. Kraftiga vindar och över åtta meter höga vågor på Atlanten gör det svårt att leta efter ubåten.

– Just nu har vi vågor som är mellan sex och åtta meter höga och vinden har en styrka på 40 knop, säger Gabriel Gonzalez.

Det finns 44 personer ombord på ubåten. Familjer till besättningen på ubåten har samlats på flottbasen Mar de Plata. Där finns personal som ger dem stöd.

Chile och Sydafrika har erbjudit Argentina hjälp att söka efter ubåten. USA har skickat utrustning som kan rädda människor från ubåtar som har sjunkit.

Enligt flottan kan ett ström-avbrott ombord ha gett ubåten problem.

Ordlista

besättning -en -ar = de som arbetar på en båt eller ett fartyg

flott/a -an -or = alla militära fartyg i till exempel ett land

flottbas -en -er = platsen där en flottans fartyg har sin hamn

försvarsdepartement -et - = ett lands myndighet som styr det militära

hemmahamn -en -ar = den hamn där ett fartyg eller båt har sin hamnplats

knop här: en enhet som visar hur fort båtar går

satellit -en -er här: något som man har skickat upp i rymden som har apparater som kan skicka signaler och information

skrov -et - = den delen på ett fartyg som är ytterst och ligger i vattnet

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam