Två dömda för människohandel | Sesam
  • Bulgarerna som kom trodde att de skulle få jobb men istället fick de tigga.
Sesam

Två dömda för människohandel

Bulgarerna som kom trodde att de skulle få jobb. Istället tog männen deras pass och tvingade dem att tigga.

Tio personer har berättat att männen tog alla pengar de fått och låste in dem i ett kassaskåp. De såg aldrig pengarna mer. De bodde alla tillsammans i ett fallfärdigt hus som männen ägde.

De två männen är nu dömda vid Örebro tingsrätt för människo-handel. Båda är dömda till fängelse i fyra år och två månader och utvisning i tio år.

Ordlista

fallfärdig -t -a = gammalt och så trasigt att det nästan faller ihop

kassaskåp -et - = ett låst skåp där man har pengar och värdefulla saker

locka -r -de -t här: försöka få någon att bli intresserad

människohandel -n = när man köper eller säljer människor

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam