Jag har inte tillräckligt med pengar | Sesam

Fråga oss


1

Sesam

Jag har inte tillräckligt med pengar

FRÅGA: Jag har blivit av med mitt arbete och får inga pengar från a-kassan. Jag har inte tillräckligt med pengar för att klara av att betala räkningar och mat. Jag kan sällan köpa kläder eller ha mobiltelefon till exempel. Var kan jag få hjälp?

SVAR: Du kan få hjälp av social-tjänsten i din kommun. Hjälpen heter ekonomiskt bistånd. På Socialtjänsten får du träffa en social-sekreterare som gör en utredning om din ekonomi. I utredningen behöver socialsekreteraren ta reda på mer om dig och din ekonomi. Vad du tjänar, vilka räkningar du måste betala och om det är fler du lever med. Hen behöver också veta om du har pengar på banken till exempel. Du måste berätta för att kunna få hjälp.

Du har rätt att läsa allt som socialtjänsten skriver om dig. Socialtjänsten sparar information om dig i fem år och sedan förstör de informationen. Socialtjänsten får inte låta någon annan läsa informationen om dig. Men polisen får läsa den om de undersöker brott där de tror att du har varit med.

Om du får pengar av Socialtjänsten och situationen för dig sedan blir bättre måste du säga till Socialtjänsten. Du har kanske fått ett arbete och har egna pengar att leva av. Då kan det betyda att du inte har rätt till pengar från socialtjänsten. Får du pengar efter att du själv börjat tjäna pengar kan du få betala tillbaka. Om du lurar socialtjänsten kan du bli anmäld till polisen.

Om du får ett beslut att du inte kan få ekonomisk hjälp kan du alltid klaga på beslutet. Din socialsekreterare kan tala om för dig hur du gör.

Lycka till!

Ordlista

a-kass/a -an -or = en organisation som betalar ut pengar till arbetslösa

beslut -et - = det som man bestämmer

bistånd -et - = hjälp

räkning -en -ar här: ett papper som visar hur mycket något kostar som man ska betala

socialsekreterare -n - = person som har som yrke att arbeta med olika områden inom socialtjänsten

socialtjänst -en = en del av kommunen som kan hjälpa människor med olika problem

utredning -en -ar = en noggran undersökning

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam