Mer än 400 döda i jordskalv | Sesam
  • En kvinna sörjer sitt barn som dött i jordbävningen i Sarpol-e-Zahab, Iran.
  • Jordbävningen var så kraftig att flera hus rasade.
Sesam

Mer än 400 döda i jordskalv

Jordskalv skedde i ett område vid gränsen mellan Iran och Irak. Skalvet var 7,3 på Richterskalan. Det betyder att skalvet var starkt och har orsakat allvarlig skada över ett stort område. Det inträffade i Iran, nära gränsen till Irak och regionen Kurdistan som också har fått stora skador.

Byggnader har rasat i både Iran och Irak och människor i flera andra länder i Mellanöstern kände skalvet.

Enligt myndigheter i Iran är antalet döda nu över 400 personer och minst 2 800 är skadade. Den iranska provinsen Kermanshah är hårt drabbad. Där har myndigheterna bestämt att det ska vara tre dagars lands-sorg.

Under måndagen arbetade man med att rädda människor som fått ras-massor över sig. Man letar också efter människor som saknas.

Ordlista

drabba -r -de -t = hända något obehagligt

jordskalv -et - = när jorden skakar

landssorg -en = när till exempel en regering i ett land bestämmer att hela landet ska visa sin sorg

rasmass/a -an -or = delar av till exempel en byggnad som rasat

Richterskalan = en skala som används för att säga styrkan hos jordbävningar och jordskalv

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam