De får veta mer om Sverige | Sesam
  • TIA-projekt finns över hela Sverige. Olika organisationer kan få pengar av länsstyrelsen till TIA-projekt.
  • Mirvet Al-Dyynig, Abbas Alhadad och Barma Alhadad tycker det är mycket bra att de får veta mer om det svenska samhället.
  • Kristina Dybeck är ledare för TIA-projektet på ABF.
Sesam

De får veta mer om Sverige

Genom TIA-projektet lär sig asylsökande mer om det svenska samhället och hur de kan få arbete.

Många asylsökanden har frågat efter mer information om samhället, arbetsmarknaden och hur allting fungerar i Sverige. Det räcker inte att bara lära sig svenska. Nu är en ny typ av kurser igång genom projektet TIA, tidiga insatser för asylsökande.

Abbas och Barma Alhadad lyssnar uppmärksamt på vad personerna längst fram i rummet berättar. Paret har varit i Sverige med sina tre barn i snart två år. De har gått kurser i svenska på Arbetarnas bildningsförbund (ABF) i Örebro i ett halvår.

– Jag gillar den här platsen och jag tycker inte att det är så svårt att lära mig svenska, säger Abbas.

Barma berättar att deras barn kan svenska mycket bra nu och att de kan lära sina föräldrar. Både Abbas och Barma vill lära sig mer än svenska språket.

– Jag väntar fortfarande på uppehållstillstånd. När jag väl får det undrar jag mycket om vad som gäller då. Hur ska jag klara mig? Jag funderar mycket på framtiden, berättar hon.

Under hösten är de med i ett nytt projekt, tidiga insatser för asylsökande, TIA, som ABF har. De ska få mer och bättre information så att de kan hitta arbete när de får uppehållstillstånd.

Just i dag är det information från Arbetsförmedlingen. De berättar om att asylsökande kan registrera sig och lägga upp cv på sitt eget språk.

Kristina Dybeck arbetar med projektet på ABF.

– Svenska samhället är ganska annorlunda mot flera av de samhällen deltagarna kommer ifrån. Så det är mycket att lära sig. Istället för att vänta med allting tills man får uppehållstillstånd så börjar vi nu, säger Kristina.

Kristina intervjuade först alla deltagare. De fick berätta om sig själva och vad de drömmer om att arbeta med.

– De fick berätta hur de själva ser sin framtid. Det är viktigt att börja tänka på det, säger Kristina. Då börjar man tänka framåt. Man tänker inte bara på sin situation i dag. Man sitter inte och väntar på beslut från Migrationsverket. Man börjar se en framtid. De börjar tänka: vad vill jag?

Föreläsningarna i projektet handlar om många olika saker. Ett exempel är hur man söker jobb.

Ett annat exempel är att det är viktigt att använda reflexer när det är mörkt ute. Personer från många olika arbetsplatser kommer och berättar om hur deras arbete fungerar. Deltagarna lär sig också mer om datorer och datorprogram. Samtidigt fortsätter de att läsa svenska.

Mirvet Al-Dyynig har studerat svenska på ABF i ett och ett halv år nu. Hon tycker att grammatiken är svårt. Hon är glad för allt nytt som hon lär sig i TIA-projektet.

– Jag vill lära mig mer. Jag försöker anpassa mig. Jag kan ingenting och vill veta allt om det nya samhället, säger Mirvet.

Fakta: 

Fakta

TIA, tidiga insatser under asyltiden, ska göra det lättare och snabbare att få jobb eller utbildning. Asylsökande ska använda tiden bättre medan de väntar på beslut om uppehållstillstånd. De som får stanna ska kunna börja jobba snabbare.

Pengarna till TIA kommer från regeringen.

I Örebro ordnade ABF sin första kurs inom projektet i Laxå under sommaren. Under hösten har de kurser över hela länet.

Deltagarna hos ABF får alla en egen prenumeration på Sesam genom projektet. Tidningen kommer hem till deltagarna varje onsdag under hela projektet.

Ordlista

anpassa -r -de -t sig = försöka passa in bättre och vara mer som de andra i till exempel ett nytt land

arbetsmarknad -en = de arbeten som finns och de människor som vill arbeta

delta deltar deltog deltagit här: göra något tillsammans med andra

drömm/a -er -de -t om här: önska sig något mycket

insats -en -er här: ett arbete som ger bra resultat

intervjua -r -de -t = ett samtal där en person ställer många frågor till någon

projekt -et - = ett arbete med något speciellt som man gör bara under en viss tid

reflex -en -er här: en bricka eller tyg som som kastar tillbaka ljuset och som gör att till exempel den som går syns av de som kör bil

skilj/a -er -de -t sig här: är annorlunda än andra

uppmärksam -t -ma vara uppmärksam = titta eller lyssna noga på något/någon

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam