Ali Alabdallah: Säg aldrig ”Jag vill ha vilket jobb som helst” | Sesam
  • Ali Alabdallah
    Ali Alabdallah.
Sesam

Ali Alabdallah: Säg aldrig ”Jag vill ha vilket jobb som helst”

Man väljer att studera ett yrke som väcker intresse. Ett yrke som man tycker om och brinner för.

Säg aldrig: ”Jag vill ha vilket jobb som helst”.

Det är väldigt vanliga ord. Många nyanlända säger det på första mötet med handläggaren på arbetsförmedlingen. Eller när de möter en jobbcoach. De orden gör handläggaren eller coachen helt förvirrad. Hur ska hen hjälpa dig inför jobbet?

Självklart säger inte alla nyanlända så. Men många nyanlända säger att de vill jobba med vilket jobb som helst. De vill bara hitta ett jobb, det spelar ingen roll om det väcker deras intresse eller inte. Och det är helt fel.

När du säger så visar du att du inte har ett tydligt mål eller att du vill jobba med ett jobb som inte passar dig. Den svenska kulturen för att välja ett yrke eller utbildning utgår från intresse. Man väljer att studera ett yrke som väcker intresse. Ett yrke som man tycker om och brinner för.

Jag har frågat en svensk vän om hans studier. Han berättade att han studerar musik. Han gör det trots att det är väldigt tufft, alltså det är svårt att hitta jobb inom hans yrke.

Mitt råd till dig som nyanländ är att sätta ett tydligt mål. Säg tydligt vad vill du jobba med, vilket jobb som du tycker mest om, eller vilket yrke som du har du sysslat med mest i ditt land.

Till exempel om du har erfarenhet i någon bransch, till exempel byggnads-branschen. Eller om du intresserad av att jobba som buss-chaufför men inte har erfarenhet av det. Säg gärna till din handläggare eller coach att du kan jobba som målare, byggare eller busschaufför. Om du har ett yrke där det är svårt att få jobb, fundera över att ha ett annat alternativ. Det kan vara att studera vidare till ett annat yrke som leder direkt till jobb.

Om du ger din handläggare på arbetsförmedlingen olika alternativ på yrken som du tycker om att jobba med, kan du hjälpa till henne eller honom mycket. Det kan hjälpa arbetsförmedlingen att göra en bättre plan för dig och hjälpa dig till rätt praktik, jobb eller utbildning.

Om du säger ”jag vill jobba med vilket jobb som helst” så kanske din handläggare ger dig en praktikplats på en restaurang eller ett hotell. Efter ett tag kommer du tillbaka till din handläggare och säger att det jobbet inte är ditt intresse. Då börjar du tjatar på handläggaren för att få sluta din praktik. Givetvis var det ditt fel från början för att du inte hade ett tydligt mål.

Det händer ibland att nyanlända hittar en praktikplats på en av sina landsmäns arbetsplatser. Där missar man möjligheten att prata svenska, för där pratar de sitt modersmål. Därför ångrar sig många nyanlända och vill sluta praktiken.

Många vill ha vilket jobb som helst, för att de inte vet vilken typ av jobb som väcker deras intresse. Men var inte orolig om du känner dig helt förvirrad. Det finns olika metoder och personer som kan hjälpa till.

Det är inte alla nyanlända som vill jobba med vad som helst, men några. Poängen är att om du bestämmer vilket jobb du vill ha i framtiden, så kan det göra dig lyckad i ditt liv.

Ordlista

bransch -en -er här: yrkesområde, en viss sorts jobb

brinna, brinner, brann, brunnit för = tycka väldigt mycket om att göra, tycka är viktigt och meningsfullt

handläggare -n - = person som hjälper människor t ex på arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan

jobbcoach -en -er = person som arbetar med att hjälpa andra att hitta rätt jobb

lands/man -mannen -män = person som kommer fram samma land

modersmål -et - = det första språk man har lärt sig

poäng -en -er här: det viktiga

ut/gå -går -gick -gått från = börja med, ha som grund

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam