Jag tror att min granne slår sina barn | Sesam

Fråga oss


1

  • Barnen är viktiga för ett samhälle. Därför är det allas ansvar att de mår bra när de växer upp. I Sverige får ingen slå sina eller andras barn.
Sesam

Jag tror att min granne slår sina barn

FRÅGA: Mina grannar har tre barn. Ibland hör jag pappan skrika på någon av barnen och det låter som att han slår dem. Jag kan höra att de gråter högt. De och min familj är från samma land där det är vanligt att man uppfostrar barn genom att slå dem. Jag har hört att man inte får slå sina barn i Sverige även om de har gjort dåliga saker och inte lyder sina föräldrar. Vad ska jag göra?

SVAR: I svensk lag står det att barn har rätt till vård och omsorg, trygghet och bra uppfostran. I Sverige är det förbjudet att slå sina barn. Man får inte använda fysiskt och psykiskt våld i barn-uppfostran. Fysiskt våld betyder alla former av våld mot kroppen. Psykiskt våld är alla sätt att hota, skrämma, kontrollera och kränka en annan människa. Lagen kallas anti-aga-lagen och har funnits i Sverige sedan år 1979.

Alla som arbetar med barn under 18 år måste anmäla om de tror att ett barn far illa. De gör det till socialtjänsten.

Du som privatperson måste inte anmäla. Men när du nu misstänker att din granne slår sina barn bör du anmäla det till socialtjänsten. Då kan barnen få skydd och hjälp. Socialtjänsten kan hjälpa hela familjen.

Man måste inte veta säkert att ett barn inte har det bra för att kontakta Socialtjänsten. Det räcker med att man känner oro för barnet. Ibland kallar man det att göra en oros-anmälan. Det är socialtjänsten som tar reda på mer. Du ringer till socialtjänsten i din kommun. De berättar hur man gör.

Är man privatperson kan man vara anonym när man pratar med socialtjänsten. Om man vill vara anonym ska man inte säga sitt namn när man ringer. Man ska säga att man vill vara anonym.

Maria Rinaldo

Ordlista

aga -r -de -t här: när man slår ett barn som straff

anonym -t -a här: som inte talar om sitt namn

fara, far, for, farit illa här: någon mår dåligt när något händer

hota -r -de -t här: säga något för att någon ska bli rädd och göra som man säger

kränk/a -er -te -t här: vara mycket elak mot någon och till exempel säga att hen är en dålig människa och inte värd något

omsorg -en här: när man tar ansvar för eller vårdar och sköter någon

orosanmälan = när någon kontaktar socialtjänsten för att hen är orolig för hur ett barn har det och mår

skrämm/a -er -de -t = göra någon rädd

socialtjänst -en = myndighet som ansvarar för att hjälpa dem som inte själva klarar att leva bra

trygghet -en = det som man känner när man är säker och inte hotad

uppfostra -r -de -t = lära till exempel ett barn hur man ska vara och bete sig mot andra

Rekommenderade artiklar

Kollar de om vi bor ihop?

Jag flyttade ihop med en kvinna i Sverige, men det tog slut. Blir det svårare för mig att bli svensk medborgare nu?

Måste jag vittna?

Kan man vara anonym som vittne i en rättegång? Och vad händer om man inte kommer dit? Sesam svarar.

Ska vuxna barn betala hemma?

Många unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar några år. En läsare undrar om hennes kompis dotter inte borde betala hyra.

© 2019 Sesam