Chilenare stämmer Boliden | Sesam
  • Boliden Minerals gruva i Kristineberg.
Sesam

Chilenare stämmer Boliden

796 arsenik-förgiftade chilenare har stämt gruv-bolaget Boliden Mineral på skadestånd.

I mitten av 1980-talet skickade det svenska företaget Boliden giftigt avfall till staden Arica i norra Chile. Där skulle det chilenska företaget Promel ta hand om det.

Boliden hade betalat pengar till Promel för det.

Men Promel gick i konkurs. Och det giftiga avfallet låg kvar nära bostäder. Det innehöll bland annat arsenik, bly och andra giftiga ämnen.

Många barn som växte upp där blev sjuka. Många fick bland annat cancer, blev förstånds-handikappade eller fick missfall.

Efter mer än 20 år fick 374 av offren skadestånd av myndigheter i Chile. Nu har en annan grupp på 796 personer stämt Boliden på skadestånd. Om de vinner ska Boliden betala 120 000 svenska kronor till varje person.

Offrens ombud vill ha en förlikning. Men Boliden säger nej till det. De vill att en domstol ska döma.

Klas Nilsson är kommunikations-direktör vid Boliden. Han säger till Svt:

– Det var omöjligt för oss att veta vad som skulle hända flera år senare. Att Promel bara skulle lämna avfallet där. Och att man sedan skulle bygga bostäder precis bredvid, trots att man visste vad som fanns där. 1

Ordlista

förlikning -en -ar här: när två parter i en tvist kommer överens (antingen med hjälp av domstolen eller utan)

konkurs -en -er = när ett företag inte kan betala sina räkningar och de pengar som finns kvar måste delas ut till dem som företaget är skyldigt pengar

skadestånd -et - = pengar som någon måste betala för en skada

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam