Vart tar pengarna jag betalar i skatt vägen? | Sesam

Fråga oss


Skatt

  • Våra skattepengar går till många olika saker. Bland annat till förskolor och skolor. Vägarna vi går och åker på är också betalda genom olika skatter.
Sesam

Vart tar pengarna jag betalar i skatt vägen?

Vart går våra skatte-pengar? Till exempel, när man betalar 33 procent skatt av sin lön, vem får dessa pengar och vad används de till? Tack på förhand för svaret.

Svar: Alla som tjänar pengar ska betala skatt. Vanligen är skatten dragen när du får dina pengar, till exempel din lön eller din arbetslöshets-ersättning. Arbetsgivare måste betala in skatterna till Skatte-myndigheten.

Alla betalar kommunal-skatt. De pengarna går till kommunen och landstinget som man bor i. Bara de som tjänar mycket pengar betalar skatt till staten. För att betala statlig skatt ska man tjäna minst 438 900 kronor per år. Det är cirka 36 500 kr per månad.

Varje kommun och landsting bestämmer själva hur de ska använda sina pengar och hur hög skatten ska vara. Men de använder ändå pengarna ganska lika.

Det som kostar mest pengar i kommunerna är att hjälpa barn, gamla och personer med funktionsnedsättningar. Barnen behöver förskola och skola. Gamla kan behöva bo i särskilda boenden eller få hjälp hemma. Personer med funktionsnedsättningar kan behöva hjälp på jobbet, i skolan eller hemma.

Andra personer kan också behöva hjälp. Den som inte har arbete, arbetslöshetersättning, pension eller studiebidrag måste också ha pengar. Då kan kommunen ge personen pengar. Det kallas att de får ekonomiskt bistånd (hjälp). Kommunen tar också hand om vägar, idrotts-hallar, bad-hus, bibliotek, räddnings-tjänst med mera.

Landstinget använder de mesta pengarna till vård: vårdcentraler, sjukhus med mera. De har också hand om kollektivtrafik, vägar, järnvägar och vissa utbildningar.

Den statliga skatten går till sjukpenning, till att hjälpa människor att få jobb genom Arbetsförmedlingen, till militären, till alla olika myndighter och mycket mer.

Vill du veta hur mycket av skatten i din kommun som går till de olika delarna? Gå in på skattekollen.se. Där finns en lista på olika kommuner i Sverige. Klicka på din kommun i listan. Då får du veta hur dina skattepengar används.

Är din kommun inte med på listan? Gå in på kommunens hemsida. Många kommuner berättar om skatterna där.

Ordlista

arbetslöshetsersättning -en -ar = pengar som man får när man är arbetslös

drag/en -et -na skatten är dragen = man har tagit bort skatten ifrån lönen

funktionsnedsättning -en -ar hon har en funktionsnedsättning = hon kan t ex inte gå, se, höra eller tänka som andra

räddningstjänst -en -er = de som räddar människor från bränder och olyckor

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam