Hat eller kärlek i Göteborg | Sesam

Inledare


Maria Rinaldo
Sesam

Hat eller kärlek i Göteborg

I helgen händer det mycket i Göteborg. Bland annat pågår ett av Nordens större kultur-evenemang.

Många av dem som kommer till Göteborg i helgen gör det för att gå på Bokmässan. De älskar böcker. Många som kommer har också tänkt mycket på samhället och hur viktig yttrandefriheten är i ett demokratiskt land. Det är därför det har varit en stor diskussion om att tidningen Nya Tider får vara med på Bokmässan.

Tidningen är främlingsfientlig och högerextrem. Tidningens chefer har flera gånger de senaste åren varit med vid nazistiska möten som Nordiska motståndsrörelsens har haft.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) är också i Göteborg under Bokmässan. De ska demonstrera. Polisen hade gett dem tillstånd att samlas direkt utanför mässan. De fick stark kritik för att de gav NMR tillstånd att demonstrera just där och just då.

I Sverige har alla rätt att demonstrera och hålla torg-möten. Det är en rättighet som finns i grundlagen. Polisen kan säga nej, till exempel på grund av ordning och säkerhet. Polisen i Göteborg tror inte att det blir någon oordning eller osäkerhet när NMR demonstrerar. I måndags sa domstolen i Göteborg att de har fel. NMR får inte samlas utanför mässan. Domstolen ändrade polisens beslut.

NMR finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Finska polisstyrelsen vill att Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas eftersom det är en våldsam och rasistisk organisation. I oktober ska domstolen i Finland bestämma om NMR ska förbjudas helt där.

NMR har en politisk agenda. De vill inte ha yttrandefrihet. De vill istället införa lagar mot ”folk-fientlig propaganda”. All media som NMR inte gillar ska förbjudas och journalist-kåren ska ”saneras”. Journalister som NMR tycker minst om ska ”isoleras” från folket.

Trots tydliga nära kontakter mellan NMR och Nya Tider låter Bokmässan alltså Nya Tider vara med. Bokmässan hänvisar till hur viktigt yttrandefriheten är. Något de andra inte vill ska finnas ens.

Vi i media skriver mycket om extrema rörelser. Men det är viktigt att inte bli rädd. Det är viktigt att komma ihåg att de som har extrema åsikter är några få personer. Resten av alla som bor i Sverige tycker att de har fel.

I ett cirkus-tält i närheten av mässan kommer till exempel ägaren till Sesam, ETC Förlag, att ordna Bokmassan. Andreas Gustavsson är chef på ETC förlag.

– De kan vältra sig i sitt mörker. Bokmassan ska vara motsatsen. Kärlek istället för hat. En plats där besökare och medverkande kan känna sig trygga. En plats där demokrati och debatt respekteras. Vi ska ha roligt tillsammans. Det här får inte vara hatets helg, säger han.

Det är just så de allra flesta vill ha det i Sverige.

Fakta: 

Källor: Expo, Nyheter24

Är du i Göteborg på fredag kan du komma och träffa Sesam i ETC Förlags cirkustält på Heden.

Ordlista

agend/a -an -or här: en plan eller lista över det som man ska göra

bedömning -en -ar = en åsikt om till exempel hur bra eller dåligt något är

evenemang -et - = en stor händelse

främlingsfientlig -t -a = att inte tycka om människor från andra länder eller kulturer

högerextrem -t -a = åsikter och värderingar som ligger långt till höger på det ideologiska spektrumet.

nazistisk -t -a = som stöder nazismen

torgmöte -t -n = ett politiskt möte på allmän plats så alla kan höra

yttrandefrihet -en = alla medborgares rätt att säga eller skriva vad de tycker eller tänker

åsikt -en -er = det som man tycker om något

© 2019 Sesam