Tack så hemskt mycket Leopold! | Sesam

Krönika


Ali Alabdallah
  • Strunta i fel som du gör i ditt uttal! Ingen är perfekt i språket.
  • Strunta i fel som du gör i ditt uttal! Ingen är perfekt i språket.
Sesam

Tack så hemskt mycket Leopold!

Tack Leopold för att du försvenskat vissa konstiga ord och gjort det lättare för oss som nyanlända.

Tack så hemskt mycket Leopold! Utan dig kunde vi inte som nyanlända, migranter, invandrare lära oss svenska ännu fortare än de nyanlända som bor i Tyskland eller Frankrike.

Tack Leopold för dina insatser som du gjorde för 200 år sedan för att göra den svenska stavningen ännu lättare och skönare.

Som ni vet var det Carl Gustaf Leopold som lade grunden till den moderna svenska stavningen. Svenska som du lär dig på sfi just nu har varit helt annorlunda. Det var kalabalik i svenska stavningar.

Leopold underlättade stavningen för vissa ord. Han bestämde också reglerna för dubbla konsonanter. Tack vare honom skriver vi att, upp och till, istället för at, up och til.

Leopold väckte störst uppmärksamhet när han sa att man skulle ändra stavningen på främmande ord. Han ville försvenska orden.

Många tyckte att han hade fel. Men till slut vann Leopold. Bland annat kunde han ersätta Q med K.

På den tiden stavade man vissa ord med q före v. Till exempel sqvaller, qväll och beqväm. Men han ändrade orden till det som ni känner till: skvaller, kväll och bekväm. De blev ännu lättare, tror jag.

Tack vare dig Leopold är jag i ett fantastiskt land. Svenskan har mycket lättare uttal och stavning än andra länder i närheten.

Jag minns att jag stavade ordet ”station” fel när jag såg det på ett tåg i Tyskland. På tyska heter station Bahnhof. I tyskan är det för stor skillnad på stavning och uttal.

Orden ”Vad?” ”Vem?” och ”Var?” var också annorlunda på gammalsvenska. Då skrev man: hvad , hvem, hvar.

Jag vet att vissa ord gör dig mycket förvirrad som nyanländ i början av din resa i språket. Det kan också vara svårt att stava och uttala vissa ord rätt. Till exempel står och stör, för och får eller lån och lön.

Men du kommer att lära dig bättre. Strunta i fel som du gör i ditt uttal! Ingen är perfekt i språket. Det viktigaste är att du vågar säga orden. Det viktigaste är att du kommunicerar med ditt hjärta och hjärna. Den som lyssnar på dig kommer säkert att tycka om dig och gärna rätta dina fel i uttal och stavning.

Tack Leopold för att du försvenskat vissa konstiga ord och gjort det lättare för oss som nyanlända. Annars skulle svenska vara lika krångligt som tyska eller finska. Tack Leopold för att du gjorde min språk-inläring i Sverige kortare och snabbare!

Ordlista

försvenska -r -de -t = göra mer svenskt

gammalsvenska -n = svenska som man skrev för länge sen

grund -en -er lägga grunden till här: starta något nytt, börja med något

kalabik -en = kaos, oordning

språkinlärning -en = att lära sig ett språk

stavning -en -ar = hur man skriver ord

underlätta -r -de -t = göra lättare

uppmärksamhet -en väcka uppmärksamhet = få andra satt se, höra eller titta på en

uttal -et - = hur man säger ord

© 2019 Sesam