Nu får man jaga älg i norra delen av Sverige | Sesam
  • I ett sånt här jakttorn sitter jägarna ofta och väntar. Man kan få vänta länge innan det kommer en älg.
Sesam

Nu får man jaga älg i norra delen av Sverige

I Sveriges skogar finns många älgar. De har inte många fiender. Därför får människor skjuta dem, annars blir de för många. Då blir skogen förstörd och det blir många vilt-olyckor.

Men man får inte skjuta när som helst. Man får bara göra det på älg-jakten. Det är en period under hösten och vintern.

Nu har årets älgjakt börjat i Norrland. Många vill jaga då. Ofta jagar de tillsammans i grupp. Det kallas att man har ett jaktlag. De har också hundar med sig. De hjälper till med jakten.

I södra delen av Sverige kommer älgjakten senare. Den börjar andra måndagen i oktober.

I år kommer man att skjuta cirka 80 000–90 000 älgar. Det blir cirka 11 000–12 000 ton älgkött. I Sverige finns cirka 300 000 jägare. De flesta är män. 18 500 är kvinnor.

Det mesta köttet tar jägarna själva. Men lite säljer man också i affärer.

Ordlista

fiende -n -r här: rovdjur som äter älgar

jaktlag -et - = en grupp som jagar tillsammans

ton = tusen kilo

viltolyck/a -an -or = en olycka där till exempel en bil krockar med ett vilt djur

älgjakt -en = den period på året då det är tillåtet att skjuta älgar

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam