Frågan är om det är så stor skillnad mellan er | Sesam

Krönika


Beston Kalefa
  • Beston Kalefa
Sesam

Frågan är om det är så stor skillnad mellan er

Tänk när dagen kommer då er fiendes (rasisterna) fiende (bögarna) måste bli er vän.

Jag träffar er allt för ofta. En del av er är tysta, men vissa av er sparar inte på orden. Det är när ni glömmer filtret för en stund. Det är när ni glömmer eller inte vet om att jag brinner för alla människors lika värde. Då kommer era fördomsfulla ord, av okunskap, avsky, hat och rädsla.

Det ironiska är att ni väldigt ofta klagar på att ni själva inte respekteras. Att ingen lyssnar på er. Att ni är åsidosatta och att ni diskrimineras. När det händer är ni duktiga på att tala om för världen att ni vill ha respekt och att ni har rättigheter.

Några av er är mildare och säger: ”Jag har inga problem med homosexuella men måste de hålla på framför oss?” Eller: ”Så länge de håller sig för sig själva så bryr jag mig inte.”

Några av er använder ord som ”det är onaturligt”, ”äckligt” och ”de är sjuka” för att beskriva hbtq-personer. Jag hoppas att ni inser vad det är ni säger. För tänk när dagen kommer då er fiendes (rasisterna) fiende (bögarna) måste bli er vän. Jag undrar hur ni då ska kunna stå bredvid dem och se dem i ögonen utan att skämmas.

Exakt samma ord som ni använder för att beskriva dessa ”onaturliga” hbtq-personer, använder rasister och nazister. Skillnaden är att rasisterna även använder orden för att beskriva er. Frågan är om det är så stor skillnad mellan er och rasisterna.

Det ironiska är att just dessa människor som du ser ner på, är de som kommer att stå upp för dig. De kommer att kämpa för dina rättigheter den dagen då mörkret verkligen vågar sig fram. Om detta har jag inga tvivel.

Vi alla har rättigheter, men vi har även skyldigheter som människor. Vi måste stå upp för de som diskrimineras, förföljs och trakasseras.

Hur kan ni kräva att andra ska respektera era rättigheter, när ni själva diskriminerar?

Hur kan ni prata om kärlek och fred, för att sedan i det dolda sprida fördomar och hat?

Hur förväntar ni er att världen ska förbrödra sig, när ni utmålar oskyldiga som fiender?

Hur kan ni prata om att Gud är allsmäktig, medan ni själva är småsinta?

Ni förväntar er att detta lands medborgare ska ge er de rättigheter ni tidigare förnekats. Samtidigt respekterar ni själva inte andras rättigheter.

Ni vill att andra ska stå upp för er. Samtidigt vägrar ni gå sida vid sida med bögar och flator i en Prideparad.

Om jag är bög? Spelar det någon roll?

Jag kommer att strida för dina rättigheter också, trots att jag inte är i din sits.

Vi måste stå upp för varandra, för tillsammans är vi så mycket mer.

Ordlista

dra alla över en kam = tycka att alla är likadana

förbrödra -r -de -t = förena sig och bli vänner

mörkret här: odemokratiska personer och organisationer i samhället

småsinta = somklagar på oviktiga detaljer och inte ger beröm

tviv/el -let -el = en osäkerhet om man t ex ska tro på någon eller något eller inte

utmåla -r -de -t = beskriva någon/något på ett livligt eller överdrivet sätt

åsido/sätta -sätter -satte -satt = inte bry sig om något lika mycket

© 2019 Sesam