Hur flyttar jag hemifrån? | Sesam

Fråga oss


Bostad

  • Det är olika beroende på hur gammal man är om man vill flytta hemifrån.
Sesam

Hur flyttar jag hemifrån?

Jag vill inte bo hos min mamma och pappa längre. Hur kan jag flytta hemifrån?Om du är under 18 år.

Alla som är under 18 år har en eller två vuxna som ansvarar för att ta hand om dem. De kallas för vårdnads-havare. Föräldrarna är oftast vårdnadshavare. Dina vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om dig.

Om du vill flytta hemifrån så kan du i vissa fall få hjälp av socialtjänsten.

Du kan prata med socialtjänsten utan att berätta vad du heter eller var du bor. Det kallas att vara anonym. Även om de frågar efter ditt namn behöver du inte säga det om du inte vill. Då kan du ställa frågor innan du bestämmer dig för om du vill berätta vem du är så att de kan hjälpa dig.

Socialtjänsten behöver göra en utredning av hur du har det för att kunna hjälpa dig. En utredning betyder att de pratar med dig och dina föräldrar och ibland även andra i din närhet.

Efter utredningen kan de sedan kanske hjälpa dig med att flytta. Det är inte säkert att det blir en egen lägenhet. De kan också bestämma att de vill ge dig och din familj andra former av stöd, som de tycker att ni behöver.

Du kan få hjälp av skol-sköterskan, kuratorn eller en ungdoms-mottagning för att kontakta socialtjänsten.

Här finns mer information om socialtjänsten: www.kollpasoc.se

Där finns fakta om hur en utredning går till och vilken hjälp man kan få från socialtjänsten. Där finns också filmer med information.

Om du är över 18 år.

Du måste ha pengar till ditt boende och mat för att kunna flytta hemifrån. För att kunna få en egen lägenhet måste du ha en anställning och tjäna pengar. Om du inte har det måste dina föräldrar eller någon annan som har ett fast jobb skriva på hyres-kontraktet.

Om du studerar kan du få pengar från CSN.

Här kan du läsa mer om hur mycket pengar du kan få och till vad: www.csn.se/lattlast/studiestod

Fakta: 

Källa: kollpasoc.se och csn.se

Ordlista

anställning -en -ar = ett arbete som man får lön för

hyreskontrakt -et - = ett dokument som ger en rätt att bo i t ex en lägenhet

kurator -n -er = en person som har till yrke att ge råd och hjälp till människor som har problem

socialtjänst -en = kommunens hjälp till dem som inte kan klara sig på egen hand, till exempel missbrukare

ungdomsmottagning -en -ar = en vårdmottagning för ungdomar

utredning -en -ar = noggrann undersökning

vårdnadshavare -n - = en person som har rätt och skyldighet att ta hand om ett barn

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam