Ska de kravmärkta djuren äta gräs? | Sesam

Fråga oss


1

  • Enligt Krav:s regler ska alla djur få vara utomhus och beta under sommaren.
Sesam

Ska de kravmärkta djuren äta gräs?

FRÅGA: Hur är det med nöt-kreatur som får äta gräs? Ska krav-märkt kött komma från djur som har fått äta gräs? Är det bara Gröna gårdars djur som har fått äta gräs eller naturligt foder?

SVAR: Ja, för att kött ska bli kravmärkt måste djuren ha fått beta gräs utomhus. Jag ska berätta om reglerna som gäller för kravmärkt nötkött, enligt organisationen Krav. Alla nötdjur över sex månader ska kunna beta under betes-perioden på sommaren. Under den perioden ska minst hälften av djurens foder komma från betet. Djuren ska då vara ute minst halva dygnet. Betesperioden är olika lång i olika delar av Sverige, från två till fyra månader. Efter betesperioden ska djuren sedan få vara ute minst en del av dagen i två månader till. En annan regel är att det foder nötdjuren får ska vara krav-godkänt.

Nej, det är inte bara Gröna gårdars djur som får beta gräs utomhus. Det är som sagt ett krav för allt krav-märkt nöt-kött. Gröna gårdar är bara en av flera gårdar och producenter av kravmärkt kött. År 2016 var ungefär en fjärdedel av alla kor av kött-ras i Sverige krav-godkända. 15 procent av mjölk-korna var krav-godkända. Efter slakt använder man sedan även mjölkkornas kött.

Fakta: 

Fakta Krav:s regler för djur

Alla krav-godkända djur ska äta krav-godkänt foder. Målet är att allt foder ska vara krav-godkänt. Fodret ska till minst 50 procent odlas på den egna gården eller på en gård som gården samarbetar med.

Enligt Kravs regler ska alla sorters djur få beta på sommaren. Varje gård måste därför ha tillräckligt med betes-mark.

Oftast krävs större plats i stallarna än vad djurskyddslagen kräver.

Sjuka djur ska behandlas, men man får inte behandla djuren om de inte är sjuka.

Djuren ska kunna leva och bete sig på det sätt som är naturligt för dem.

Du kan läsa mer om krav:s regler på hemsidan www.krav.se/kravs-regler.

Källa: Krav

Ordlista

beta -r -de -t = äta gräs

betesmark -en -er = mark där djur kan beta

fod/er -ret -er = mat för djur

Krav = en organisation som utvecklar regler för att producera kravmärkt mat. Krav är en miljö-märkning som visar att en vara, till exempel kött, är producerat på ett sätt som är bra för naturen, klimatet, djuren och hälsan

kravmärkt -a = godkänd enligt Krav:s regler

köttras -en -er här: en sorts ko som man föder upp för att slakta och sedan använda köttet

mjölkko -n -r = en ko som man använder för att få mjölk ifrån

nötkreatur -et - = en ko, kalv, oxe eller tjur

nötkött -et = kött från nötkreatur

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam