London. Allt som glittrar är inte guld! | Sesam

Krönika


Ali Alabdallah
  • Tågstationen Kings Cross i London.
  • Strunta i fel som du gör i ditt uttal! Ingen är perfekt i språket.
Sesam

London. Allt som glittrar är inte guld!

Tunnlarna är gamla och trånga. Tågen är fulla med resenärer. Det är trångt, varmt och högljutt.

För ett tag sedan var jag i London i två veckor. Jag ville förbättra min engelska och få ett bredare perspektiv på de europeiska länderna.

Min migration till Sverige har påverkat min engelska. Nu är min engelska, som jag studerade från årskurs 5 i Syrien, bättre.

Jag tyckte mycket om London. En stad som aldrig sover och som är full med turister och studenter. Men allt som glittrar är inte guld!

Runt Kings Cross i London träffade jag många från Östeuropa. De jobbar hårt 40  timmar i veckan. Ibland även på helgen. Lönen är låg, omkring 1 000 pund. Mer än halva lönen betalar de till hyran.

– Det är omöjligt att spara pengar med de höga priserna i London, säger de till mig.

I London besökte jag en gammal vän. Han heter Mohamad. Tillsammans studerade vi media i Damaskus. Mohamad kom till London före kriget i Syrien bröt ut. Han fick ett stipendium till att läsa en masterexamen i media i EU. Han jobbar nu på BBC-tv. Vi diskuterade Sverige och Storbritannien.

Han berättade att han betalar motsvarande 5 000 kronor för dotterns dagis. I månaden. Dessutom har han färre dagar föräldraledigt.

Mohamad förklarade att priserna i Storbritannien fortfarande ökar medan hans lön står kvar på samma nivå.

Även min engelska-lärare klagar på för höga priser. För att studera på universiteten här kostar det motsvarande minst 95 000 kronor per år.

Jag blev också förvånad över att det inte finns tillräckligt med soptunnor i London. Staden har tagit bort de flesta soptunnorna från gatorna. De har nämligen använts för att gömma bomber i av den irländska armén.

För de som bor i London är morgonen mest stressande. Tåg-tunnlarna är gamla och trånga. Tågen är fulla med resenärer. Det är trångt, varmt och mycket höga ljud.

Tidigare har jag haft en bild av Storbritannien som ett perfekt och gott land. Där alla lever ett lyxigt liv. Jag trodde att det var bättre än Sverige i allt!

Nu inser jag att jag lever i det bästa landet i Europa. Jag betalar mindre för dagis. Jag åker mer bekvämt på tåget. Jag ser inga sopor på gatorna. Jag kan ta ut fler dagar för föräldraledighet. Jag köper billig och hälsosam mat. Jag jobbar 100 procent och har en lön som täcker kostnader för hyra och mat. Och jag har till och med råd att resa till andra länder under min semester.

Jag lever verkligen ett lyxigt liv.

Efter min resa till ”Stor”-britannien, upptäckte jag att vi (nysvenskar och svenskar) lever i ett ”större” land. Sverige.

Ordlista

föräldraledig -a = betald ledighet för att ta hand om egna små barn

masterexamen = en högre akademisk examen

motsvarande = samma eller nästan samma

stipendi/um -et -er = pengar som till exempel en student får för att studera

© 2019 Sesam