Hur anmäler man ett brott till polisen? | Sesam

Fråga oss


Polisanmälan

  • Man kan anmäla ett brott genom att ringa till polisen. Några typer av brott kan man även anmäla på internet, på polisens hemsida.
Sesam

Hur anmäler man ett brott till polisen?

Hur anmäler man ett brott till polisen? Hur går anmälan till och vad är viktigt att tänka på när man anmäler ett brott? Vad händer efter att jag har gjort en polisanmälan?

Svar: Du kan anmäla ett brott till polisen genom att ringa till telefonnummer 114 14. Det kan du ringa var i Sverige du än bor, och du ska alltså inte slå ett rikt-nummer före. Om du vill anmäla ett brott kan du även ringa direkt till polis-stationen där du bor. Men om du behöver akut hjälp av polisen, till exempel för att någon utsätter dig för ett brott, ska du alltid ringa larm-numret 112. Det är gratis att ringa 112, men inte till 114 14. De som arbetar med 112 och 114 14 ska kunna tala både svenska och engelska. Om det finns tid kan de som arbetar med 112 även ta hjälp av en tolk. Du kan ringa både 114 14 och 112 dygnet runt, alla dagar i veckan.

När du anmäler ett brott ska du alltid säga dina person-uppgifter till polisen. Man kan också anmäla ett brott åt en annan person som inte vill göra anmälan själv. Då ska man säga både sina egna och den andra personens personuppgifter.

Några typer av brott kan du även anmäla via internet, på polisens hemsida. De är: inbrott, kontokorts-bedrägeri, stöld och förlust (men inte om du har blivit av med ditt pass eller nationella id-kort).

Efter att du har gjort en anmälan ska du bli förhörd av polisen. De kommer att ställa frågor och du ska berätta så mycket som möjligt om det som har hänt. Sedan gör polis och åklagare en utredning av det misstänkta brottet. När den utredningen är klar bestämmer åklagaren om det finns tillräckligt mycket bevis för att de ska kunna åtala den misstänkta. Om den misstänkta blir åtalad blir det en rättegång. Annars lägger man ner ärendet. Det måste inte betyda att polis och åklagare inte tror på personen som har anmält brottet. Men då finns det inte tillräckligt mycket bevis eller vittnen för att ta upp fallet i en domstol.

Om det blir en rättegång förhör åklagare och advokat målsägaren, den misstänkta och vittnena, om det finns några. Sedan bestämmer domstolen om den misstänkta ska bli dömd för brottet eller inte.

Ordlista

förhör -de -t = ställa många frågor till någon, t ex för att polisen vill veta vad som har hänt

förlust -en här: något värdefullt som du har tappat bort

misstänkt -a den misstänkta = den person som man tror har begått ett brott

målsägare -n - = person som säger att hon eller han har blivit utsatt för ett brott

personuppgift -en -er = t ex personnummer och adress

riktnum/mer -ret -mer = ett nummer som börjar på 0 och som man slår före ett telefonnummer för att komma till exempelvis en annan stad

åklagare -n - = en person som arbetar med att utreda brott och som i domstol försöker bevisa att någon är skyldig

åtala -r de -t = begära att en domstol ska undersöka om någon har begått ett brott

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam