Om frid och fred på jorden | Sesam

Krönika


Marie-Chantal Long
Sesam

Om frid och fred på jorden

Under den senaste terminen har vi inte pratat så mycket om fred, utan mest om krig.

På mitt modersmål franska finns ett ord, ”paix”, som kan översättas till två ord på svenska. Paix betyder ”fred”, det vill säga att inget land krigar mot ett annat, eller människor mot varandra. Men så betyder samma franska ord även ”frid”.

Frid är ett ord som jag gärna använder på svenska, och i dag förstår jag inte hur jag kunde i mitt tidigare, franskspråkiga liv, nöja mig med ett enda ord.

Så vad är frid? Frid kan vara en känsla, något som finns inom mig, när jag inte stressar eller vägrar att stressa, när ingenting oroar mig, när jag är nöjd med mitt liv eller min dag, när jag inte önskar mig nåt annat än det jag har, just här, just nu.

Frid är också det som finns på en plats, eller människor emellan. Då är platsen ”fridfull”, och människorna kan umgås ”fridfullt”. Då är det nära till ”fred”, för ingen krigar mot nån annan.

Då är frid nästan lika med fred, som i mitt franska ”paix” eller det engelska ”peace”.

Jag lämnade en älskad klass i juni och kommer att träffa en annan i augusti, en grupp människor som kommer till mig för att lära sig svenska språket, och förstå svensk kultur, svenska lagar, svenska seder, svenska koder. I stort sett alla dessa har lämnat ett land i krig, och de kom till oss för att få leva i fred. Det får de också: inga bomber här, inga förföljelser, inga hatiska fiender. De behöver inte längre fly.

Men frid? Får de frid? Får de lugn och ro i både kroppen och själen? Blir de nöjda med sitt liv och önskar sig absolut inget annat än det de fått här? Vill de bara vara just här, just nu?

Kanske några av dem men långt ifrån alla. Frid i själen får de inte, utan oroar sig för dem som är kvar i hemlandet, eller letar desperat efter bostad och arbete, bor både trångt och obekvämt och ofta väldigt dyrt.

De känner också att de som personer inte räcker till, att deras livskunskaper inte räcker till, att deras svenska inte räcker till. De fick fred i Sverige men frid kommer att dröja.

Under den senaste terminen har vi inte pratat så mycket om fred, utan mest om krig, alla krig som pågår och som de har flytt ifrån. Frid har vi inte nämnt heller.

Vi har mest pratat om namn på grönsaker och mejeriprodukter, om bostäder, om arbete och praktik, om Försäkringskassan och om vård av barn. Därför vet jag inte vad frid och fred heter på mina elevers språk.

Hur säger du frid och fred på ditt eget språk? Fick du fred här i Sverige? Fick du frid?

Ordlista

förföljelse -n -r = när en person är till exempel övervakad av någon utan att den vill det

mejeriprodukt -en -er = något som är gjort av mjölk från till exempel en ko

modersmål -et = det språk man lär sig först i livet

sed -en -er = tradition

själ -en -ar = de mentala förmågorna hos en levande varelse

trångt = för litet

© 2019 Sesam