Risker med dubbelt medborgarskap? | Sesam

Fråga oss


Dubbelt medborgarskap

  • På Sveriges nationaldag den 6 juni firar man medborgarskaps-ceremonier på olika platser. Då hälsas nya svenska medborgare välkomna. Här hålls en stor ceremoni i Stadshuset i Stockholm.
Sesam

Risker med dubbelt medborgarskap?

Jag funderar på att ha kvar medborgarskapet i mitt hemland och söka medborgarskap i Sverige. Är det tillåtet i Sverige? Jag vet att det finns flera fördelar med det. Men vad kan det finnas för risker?

Svar: Sverige tillåter dubbelt medborgarskap. Det blev tillåtet i Sverige år 2001. Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. Vissa länder tillåter inte dubbelt medborgarskap. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap.

Att ha dubbla medborgarskap kan leda till problem. Den största risken är att det andra landet, där du också är medborgare, inte erkänner ditt svenska medborgarskap. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle gripas av polisen. Det kan till och med hända att en tjänsteman från en svensk ambassad inte får träffa dig. Du kan också få problem i andra länder, särskilt om du inte har rest in i landet på ditt svenska pass utan istället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet säga att Sverige inte har rätt att hjälpa dig.

Dubbelt medborgarskap kan leda till att man måste göra militärtjänst i sitt hemland. I vissa länder kan man hamna i fängelse om man inte har gjort militärtjänsten.

Om du reser med två pass kan gränspolis och tull-myndigheterna göra extra kontroller. De kan fråga varför du reser med två pass. I en del länder kan myndigheter ta det ena passet och du kan få böter. Det kan till och med hända att du hindras från att lämna landet.

Det kan även leda till problem vid dödsfall, äktenskap och skilsmässor.

Vissa länder tillåter inte att arv överförs till medborgare som också har ett annat medborgarskap.

I Sverige erkänner man äktenskap när två personer har gift sig i ett annat land, om det är giltigt i det andra landet. Däremot erkänner inte alla länder äktenskap där två personer har gift sig i Sverige. Inte heller en svensk skilsmässa eller dom om vårdnad av barn gäller överallt. Det innebär att du måste kontrollera vad som gäller i ditt andra hemland.

Fakta: 

Källa: Migrationsverket, regeringen.se

Ordlista

bot, boten, böter = pengar som man måste betala som ett straff för något

dom -en -ar om vårdnad av barn = när t ex en tingsrätt har bestämt att exempelvis en förälder ska ta hand om barnen efter en skilsmässa

dubbelt medborgarskap = att vara medborgare i två länder samtidigt

gränspolis -en = polis som arbetar vid ett lands gräns mot ett annat land

konsulär -t a hjälp här: hjälp och stöd som svenska ambassader och UD ger till svenskar som är i nödsituationer utomlands

tullmyndighet -en -er = myndighet som arbetar med de varor som förs in och ut ur ett land

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam