Enigt FN-beslut om sanktioner | Sesam
  • Nordkorea är världens mest isolerade land och har levt många år med sanktioner. Befolkningen har i perioder svält men ändå satsar landet på kärnvapen.
  • FN:s säkerhetsråd röstar enhälligt för sanktioner mot Nordkorea.
Sesam

Enigt FN-beslut om sanktioner

Säkerhetsrådet i FN röstade i helgen om att göra det svårare för Nordkorea att sälja varor till andra länder.

Det är ett straff efter att Nordkorea har skjutit missiler mot Japan under de senaste månaderna. Missilerna är en del av landets försvar som inkluderar kärnvapen.

När de 15 medlemsländerna i Säkerhetsrådet röstade i helgen sa alla ja till sanktioner mot Nordkorea. Det är mycket ovanligt att alla är överens om beslut som de tar i Säkerhetsrådet.

Sanktionerna är de hårdaste mot landet hittills. Det visar att alla länder är mycket irriterade och oroliga över hur Nordkorea agerar.

Nordkorea har under flera månader provat sitt atomprogram genom att skjuta missiler ut i Japanska havet. Missilerna har kommit nära Japans gräns och någon gång in på japanskt vatten.

Nordkorea är ett av åtta länder i världen som är en kärnvapenmakt, alltså ett land som har utvecklat kärnvapen. Man misstänker att även Israel har gjort det.

Nu har alltså Säkerhetsrådet bestämt att landet ska straffas genom att förbjuda andra länder att handla med Nordkorea. Bland annat förbjuds alla länder att importera kol, järn och fiske-produkter från landet.

USA:s president Donald Trump har drivit på för att straffa Nordkorea. USA är oroligt för att Nordkorea ska kunna nå USA med sina kärnvapen i framtiden. De vill helst att Nordkorea slutar helt med sitt kärnvapenprogram.

Men det tror inte Jerker Hellström kommer ske. Han arbetar på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige.

– För Nordkorea handlar kärnvapenplanerna om att bli erkänt som en stat. Det handlar också om avskräckning. Utan kärnvapen har Nordkorea bara en föråldrad armé och inte möjlighet att försvara sig, säger han till DN.

Fakta: 

Säkerhetsrådet

FN:s säkerhetsråd, eller Säkerhetsrådet, har som ansvar att se till att fred hålls i världen. FN:s alla medlemsländer har lovat att följa säkerhetsrådets beslut och vara med och genomföra dem.

De fem permanenta medlemsländerna har vetorätt:

USA, Kina, Ryssland, Frankrike och Storbritannien

Övriga tio medlemmar väljs in på två år.

Invalda medlemmar 2016: Egypten, Japan, Senegal, Ukraina och Uruguay

Invalda medlemmar 2017: Bolivia, Etiopien, Italien, Kazakstan och Sverige

Ordlista

avskräcka -er -te -t = skrämma så någon inte gör något

förtryck/a -er -te -t = trycka ner och göra livet svårt för någon

föråldrad = gammal och omodern

kast här: samhällsklass

kärnvap/en -net - = vapen som sprängs med atomkärnor

missil-en -er = en projektil som är ett vapen som styrs från annan plats

personkult -en -er = när en död eller levande person hyllas nästan som en gud

sanktion -en -er = straff

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI här: myndighet som forskar om försvar och säkerhet

överens = eniga

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam