Fritt fram för drönare | Sesam
Sesam

Fritt fram för drönare

Från den 1 augusti gäller nya regler för hur man får använda drönare.

Från och med nu kan man flyga sin drönare utan att söka tillstånd för det. Förut var man tvungen att be om tillstånd från Länsstyrelsen innan man flög. Det blev krångligt, tyckte många.

Men fortfarande finns det vissa regler för drönare. De nya reglerna ligger under en lag som heter personuppgifts-lagen. Den säger att den som använder en drönare inte får kränka någon person.

Men företag och myndigheter måste fortfarande söka tillstånd. Det är Transportstyrelsen som ger ut tillstånden till dem.

Maria Rinaldo

Ordlista

drönare -en - här: en liten flygande maskin som har en filmkamera fäst vid sig och som man styr från marken

krångligt = svårt

kränka, kränker, kränkte, kränkt = att behandla en person nedsättande i ord eller handling

Rekommenderade artiklar

Fel att förbjuda burkini

Högsta förvaltningsdomstolen i Frankrike har sagt nej till förbud mot burkini på badstränder i Frankrike.

© 2019 Sesam