Ensam-kommande gör egen podd | Sesam
  • Meysam är 17 år och har varit i Sverige i snart två år. Han är en av ungdomarna som är med och gör podden Salam Sverige.
  • Thomas Karlsson och Lina E Johansson arbetar på ett boende för ensamkommande. De kom på idén att ungdomarna kunde göra en podd.
  • Salam Sverige görs i en studio som Lina och Thomas får låna några timmar varje månad.
Sesam

Ensam-kommande gör egen podd

Salām Sverige ger ensamkommande ungdomar en röst. Men podden ger också lyssnarna viktig kunskap.

Meysam sitter i lunch-rummet och äter mat som han har haft med sig. Han sitter i källaren på ett medie-företag i Stockholm. Här finns all teknisk utrustning som man behöver för att spela in podden Salām Sverige. Meysam är lugn.

– Jag har varit med på flera inspelningar förut. I dag är vi två som ska prata i podden, säger han.

Meysam är 17 år och har varit i Sverige i snart två år. Han bor på ett boende för ensamkommande barn och ungdomar utanför Stockholm. Han är en av ungdomarna på hemmet som är med och gör podden.

– Man lär sig något i varje avsnitt. Förra avsnittet handlade om jobb och praktik. Gästen som var här i studion hade flera tips som var jättebra. Vad man ska tänka på inför en arbets-intervju, berättar Meysam.

Lina kommer in i rummet och säger att de snart ska börja spela in. Lina och Thomas är de som kom på idén med podden. De arbetar på boendet där Meysam bor.

– Vi ser dem kämpa med sina liv varje dag. De väntar på svar på sin asylansökan och arbetar med svenskan. Det finns få sätt för dem att göra sin röst hörd, säger Lina.

Lina och Thomas började med att bjuda in Musse Hosseini för att inspirera ungdomarna. Musse är ordförande för Sveriges ensamkommandes förening och kom också som ensamkommande till Sverige för några år sedan. Han talade om ordets makt och hur viktigt det är att göra sin röst hörd.

Sedan dess har de spelat in sju avsnitt och hittat formen för arbetet med podden. För varje avsnitt har de fem arbets-möten. På det första mötet bestämmer de vad nästa avsnitt ska handla om. Lina och Thomas sitter sedan med en eller flera av ungdomarna och förbereder intervjun med gästen som bjuds in.

– Under detta möte skriver ungdomarna manus och då arbetar vi med språket och grammatiken. Vid inspelningen arbetar vi med uttalet. Så det är mycket språkträning, berättar Lina.

Efter inspelningen lär sig ungdomarna att redigera materialet och klippa filmen som de spelat in med gästen. Sedan lägger de ut allt på internet.

Meysam hade aldrig gjort någon podd tidigare men kunde en del om arbetet de gör efter inspelningen. Men det är innehållet i avsnitten som han tycker är viktigast.

– Det roligaste och mest intressanta med det är att vi får lära oss något nytt, säger han.

Ett av avsnitten handlar om mänskliga rättigheter. Där berättar Meysam och de andra ungdomarna om sin bakgrund. De flesta är hazarer, precis som Meysam. De kommer från Afghanistan. Men Meysam är född och uppväxt i Pakistan dit hans föräldrar flydde. I våras fick han uppehållstillstånd i Sverige.

– När jag har lärt känna kompisar här i Sverige har jag insett att vi har levt med olika normer men att vi har liknande värderingar. Det är ingen större skillnad på oss, säger han.

Till hösten ska Meysam börja på gymnasiet. Kanske fortsätter han också med Salãm Sverige, om han hinner.

Fakta: 

FAKTA Salām Sverige

Ett nytt avsnitt kommer varje månad den 16:e

Programmen är 30 minuter långa

Varje podcast handlar om ett ämne, till exempel hur man söker jobb

Podden görs av och för ensamkommande ungdomar

soundcloud.com/salamsverige

itunes.apple.com/se/podcast/salām-sverige

facebook.com/salamsverige

Ordlista

avsnitt -et = en del av något, av till exempel en tv-serie

inspelning -en -ar = när man spelar in något, till exempel film

källar/e -en -e = en del av ett hus som ligger under marken

podd -en -ar = ett sätt att publicera och lyssna på ljudfiler på internet

studio -n -r = en lokal där man spelar in något

utrustning -en -ar = något som man behöver för att kunna göra något

värdering -en -ar = en uppfattning om vad som är rätt och riktigt i livet

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam