Myndighet avslöjade hemlig information | Sesam
  • Statsminister Stefan Löfven (tredje från vänster) pratade med journalister om Transportstyrelsens IT-skandal i måndags. Han säger att det som har hänt är mycket allvarligt, men att han fortfarande litar på alla ministrar i regeringen.
Sesam

Myndighet avslöjade hemlig information

Transportstyrelsen gav företaget IBM ansvar för sitt IT-system. Men i arbetet med det bröt Transportstyrelsen mot flera lagar. Det kan ha lett till att hemlig information om Sverige har kommit ut till andra länder.

Transportstyrelsen är en myndighet som har ansvar för Sveriges transport-system. Myndigheten har register med information om väg-trafik, järnvägs-trafik och andra former av trafik i Sverige. Den har bland annat ansvar för register över svenska körkort och fordon. År 2015 gav Transportstyrelsen det amerikanska IT-företaget IBM ansvaret för sitt IT-system. Tidigare var det Trafikverket i Örebro som skötte det.

IBM skulle låta IT-tekniker i Rumänien och Tjeckien arbeta med Transportstyrelsens IT-system. En del av arbetet skulle man även göra i Serbien, Kroatien, Holland och Finland. Under arbetet med att låta IBM ta över ansvaret för IT-systemet bröt Transportstyrelsen mot flera svenska lagar. De lät IT-tekniker i Tjeckien och Serbien arbeta med IT-systemet. Teknikerna var inte säkerhets-kontrollerade av svenska myndigheter. Men de fick ändå se hemlig information om Sverige som fanns i IT-systemet. Det var bland annat information om personer i Sverige som har skyddad identitet. Det var också information om Sveriges vägar, broar, hamnar, tunnelbanor och värde-transporter. I dag vet man inte om den hemliga informationen spreds vidare. Men det är mycket allvarligt att det skulle ha kunnat hända.

Den som då var general-direktör för Transportstyrelsen heter Maria Ågren. Det var hon som bestämde att myndigheten skulle bryta mot lagen för att IBM skulle kunna börja driva IT-systemet. Hon har sagt att det var för att arbetet måste gå snabbt. Annars hade Transportstyrelsen kunnat bli utan någon som arbetade med deras IT-system. I början av året fick hon sparken från arbetet som generaldirektör. Hon har också fått betala böter för att hemlig information om Sverige har avslöjats. Ågren har erkänt brottet.

Fakta: 

Fakta

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar under regeringen.

I arbetet med IT-systemet bröt myndigheten mot tre lagar: säkerhets-skyddslagen, personuppgiftslagen och lagen om offentlighet och sekretess. Den bröt också mot myndighetens egna krav på informations-säkerhet.

Ordlista

fordon -et - = något som man åker med, t ex en bil eller en motorcykel

generaldirektör -en -er = högsta chef för t ex en myndighet

IT-tekniker -n - = person som arbetar med att lösa problem inom IT-driften (t ex med servrar och nätverk)

lagen om offentlighet och sekretess = lag som bland annat handlar om hur myndigheter ska lämna ut känslig information

personuppgiftslagen = lag som handlar om registrering och spridning av uppgifter om personer

skyddad identitet = när en person som t ex är hotad har hemliga uppgifter (myndigheter får t ex inte säga till någon var personen bor)

säkerhetskontrollera/d -t -de de är säkerhetskontrollerade = myndigheter har undersökt vilka de är för att se om de kan få se hemlig information om Sverige

säkerhetsskyddslagen = lag som handlar om skydd mot hot mot landets säkerhet

värdetransport -en -er = transport av pengar eller varor som är värda mycket pengar

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam